ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำใต้ดิน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำใต้ดิน-, *น้ำใต้ดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำใต้ดิน[N] underground water, Syn. น้ำบาดาล, Example: หมูบ้านแห่งนี้ใช้ประโยชน์จากน้ำใต้ดินมานานหลายชั่วอายุคน, Thai definition: น้ำฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินแล้วไหลซึมไปรวมอยู่ใต้ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำใต้ดินน. นํ้าฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินแล้วไหลซึมไปรวมอยู่ใต้ดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subsurface water; subterranean water; underground waterน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subterranean water; subsurface water; underground waterน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
underground water; subsurface water; subterranean waterน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groundwaterน้ำใต้ดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Groundwaterน้ำใต้ดิน [TU Subject Heading]
Subsurface Water น้ำใต้ดิน
น้ำที่มีสภาพเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซในธรณีภาค น้ำดังกล่าว รวมถึงน้ำทั้งหมดใต้ผิวแผ่นดินและใต้แหล่งน้ำผิวดินด้วย [สิ่งแวดล้อม]
underground waterน้ำใต้ดิน, น้ำที่อยู่ในช่องว่างในเนื้อหินหรือในชั้นดิน  ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำใต้ดิน[n. exp.] (nām tāidin) EN: underground water   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groundwater[N] น้ำใต้ดิน
underground water[N] น้ำใต้ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
water witchingn. การหาแหล่งน้ำใต้ดินด้วยด้ามไม้, See also: water withcer n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top