ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำบาดาล

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำบาดาล-, *น้ำบาดาล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำบาดาลน. น้ำที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐ เมตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ground waterน้ำบาดาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
artesian water; confined ground waterน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confined ground water; artesian waterน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phreatic ground water; phreatic waterน้ำบาดาลไม่มีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phreatic water; phreatic ground waterน้ำบาดาลไม่มีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artesian basinsน้ำบาดาล [TU Subject Heading]
Ground Water น้ำบาดาล
1. ส่วนของน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ในเขตอิ่มน้ำ (zone of saturation) รวมถึงธารน้ำใต้ดิน (underground stream) ด้วย 2. โดยทั่วไปหมายถึงน้ำใต้ผิวดินทั้งหมด ยกเว้นน้ำภายในโลก (internal water) ซึ่งเป็นน้ำที่อยู่ใต้ระดับเขตอิ่มน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
groundwatergroundwater, น้ำบาดาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
phreatic waterphreatic water, น้ำบาดาลไม่มีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ground waterน้ำบาดาล, น้ำที่ซึมอยู่ในดินซึ่งมีชั้นของหินกั้นไว้  ทำให้ดินเหนือชั้นหินอิ่มตัวไปด้วยน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They use groundwater heated by firewood.เขาใช้น้ำบาดาลต้มด้วยถ่านไม้ Departures (2008)
Fossil water is a non-renewable resource.น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ Home (2009)
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง Home (2009)
You have any idea what that will do when it hits the groundwater?นายรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมิ่อมันผสมกับน้ำบาดาล The Road Not Taken (2012)
The ogallala aquifer.น้ำบาดาลของโอกาละวะ Mona-Mania (2013)
Of groundwater and soil studiesของน้ำบาดาลและดิน We Are Family (2013)
There are artesian wells underneath Chester's Mill.มีตาน้ำบาดาลผุดขึ้นมาหลายจุด ใต้เมืองเชสเตอร์มิลล์ The Endless Thirst (2013)
Artesian Wells, closed sewers.บ่อน้ำบาดาล ท่อระบายน้ำปิด One Riot, One Ranger (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำบาดาล[n. exp.] (nām bādān) EN: subterranean water ; ground water   FR: eau souterraine [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top