ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การบูรณะ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบูรณะ-, *การบูรณะ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconstructionการบูรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rural reconstruction; reconstruction, ruralการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Dental restorationการบูรณะฟันถาวร [TU Subject Heading]
Dental restorationการบูรณะฟันชั่วคราว [TU Subject Heading]
Permanentการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Temporaryการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Has anybody seen An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923?มีใครเห็น ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 บ้างมั้ย Purple Giraffe (2005)
An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923 is not a coaster!ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 ไม่ใช่ถาดรองแก้วนะเว้ย Purple Giraffe (2005)
I haven't been getting in any trouble with the renovations I've been doing.ผมเองก็ไม่เคยวุ่นวายกับการบูรณะบ้านขนาดนี้ The First Taste (2008)
[Speckles] Just like humans.G-Force, เงินของคุณได้รับการบูรณะG-Force (2009)
Bit of an enthusiast, are we? She was right in the middle of an important piece of restoration.ท่าทางจะปลื้มมากเลยใช่ม่ะ เธอกำลังทำการบูรณะสิ่งที่สำคัญมากเลยนะ The Blind Banker (2010)
Yeah, looks like Bernie's closed for renovations.ใช่ดูเหมือนว่าของปิด Bernie สำหรับการบูรณะ We Bought a Zoo (2011)
Miami Cultural Center, full of ancient artifacts in need of repair.ศูนย์วัฒนธรรม ไมอามี่ เต็มไปด้วยวัตถุโมราณ ที่รอการบูรณะ The Angel of Death (2011)
Ms. Laroque has put out word that she's in the market for a restoration tech.คุณลาโรคค์กำลังโฆษณาว่า เธอสนใจตลาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ On the Fence (2011)
She's in the market for a new restoration tech.เธอกำลังสนใจตลาดการบูรณะ On the Fence (2011)
I could put together a restoring process in an afternoon.ผมสามารถทำการบูรณะได้ใน บ่ายเดียว On the Fence (2011)
Looks like they're doing some serious renovations down here.ดูเหมือนพวกเขามีการบูรณะ อะไรบางอย่างเเถวนี้นะ Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การบูรณะฟัน[n. exp.] (kān būrana fan) EN: tooth restoration   

English-Thai: Nontri Dictionary
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top