ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Äußere

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Äußere-, *Äußere*
Possible hiragana form: うえれ
German-Thai: Longdo Dictionary
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äußere {n}; Außenseite {f}outside [Add to Longdo]
äußere; Außen...outer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Äußere /ɔisərə/ 
   outside

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  äußere /ɔisərə/
   outer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top