ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*secessionist*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: secessionist, -secessionist-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secessionist(adj) ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน, See also: ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน, Syn. schismatic, schismatical, seceding
secessionist(n) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน, See also: ผู้สนับสนุนการถอนตัวออก, ผู้ถอนตัวออกไป, Syn. rebel, seceder, schismatic

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to be a secessionist."เขาบอก "เราจะชนะสงคราม Gomorrah (2008)
You were a Secessionist.คุณเป็นพวกแบ่งแยกดินแดน Now You See Me (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
secessionist
secessionists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secessionist
secessionists

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtrünnige { m, f }; Abtrünniger | Abtrünnigen { pl }; Abtrünnigesecessionist | secessionists [Add to Longdo]
Sezessionist { m } | Sezessionisten { pl }secessionist | secessionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分離派[ぶんりは, bunriha] (n) separatists; secessionists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secessionist \Se*ces"sion*ist\, n.
   1. One who upholds secession.
    [1913 Webster]
 
   2. (U.S. Hist.) One who holds to the belief that a State has
    the right to separate from the Union at its will.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secessionist
   n 1: an advocate of secessionism

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top