longdodict-blog
 
 

เรียนรู้ภาษาอีสาน กับ อีสานร้อยแปด

Submitted by [email protected] on Wed, 2018-11-28 14:52

ลองดูดิกมีฐานข้อมูลแปลภาษาที่หลากหลายมาก ทั้งแปลจากภาษาไทยไปเป็นอังกฤษ และ จากภาษาอังกฤษกลับไปเป็นภาษาไทย

วันนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจภาษาท้องถิ่นอย่างภาษาอีสาน เรามีข้อมูลดีๆมาฝากครับ

พจนานุกรมภาษาอีสาน จัดทำขึ้นโดยอีสานร้อยแปด จากเด็กอีสานแท้ๆ ที่ได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆที่ได้ยินมา และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ