longdodict-blog
 
 
เรียนรู้ภาษาอีสาน กับ อีสานร้อยแปด
Submitted by [email protected] on Wed, 2018-11-28 14:52

ลองดูดิกมีฐานข้อมูลแปลภาษาที่หลากหลายมาก ทั้งแปลจากภาษาไทยไปเป็นอังกฤษ และ จากภาษาอังกฤษกลับไปเป็นภาษาไทย

วันนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจภาษาท้องถิ่นอย่างภาษาอีสาน เรามีข้อมูลดีๆมาฝากครับ

พจนานุกรมภาษาอีสาน จัดทำขึ้นโดยอีสานร้อยแปด จากเด็กอีสานแท้ๆ ที่ได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆที่ได้ยินมา และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

รวมคำศัพท์เอาไว้มากนับหมื่นๆคำ จนกลายเป็นแหล่งอ้างอิงและฐานข้อมูลที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะคำศัพท์ทุกๆคำ จะผ่านการตรวจสอบ

ก่อนที่จะเผยแพร่ และ สมาชิกสามารถช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อถกกัน ถ้ามีความหมาย หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอๆ

วิธีการเข้าใช้งานพจนานุกรมภาษาอีสาน สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ เพราะมีบริการทางเว็บไซต์ ขอแค่อุปกรณ์ของเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆ 

โดยเข้าไปที่ https://esan108.com/dict/ จากนั้นก็ค้นหาคำศัพท์ที่เราต้องการสืบค้น หรือจะดูจากรายการทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกัน

ภาษาอีสาน