wrongful แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


34 ผลลัพธ์ สำหรับ wrongful  R AO1 NG F AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wrongful-, *wrongful*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
wrongful(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, unlawful, Ant. legal, lawful
wrongful(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, partial, Ant. fair, just, impartial
wrongfully(adv) อย่างผิดกฎหมาย, Syn. wrongly, unscrupulously
wrongfulness(n) ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, unlawfulness, Ant. legality, lawfulness

Hope Dictionary
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม, ไม่ถูกต้อง, ผิดศีลธรรม, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.

Nontri Dictionary
wrongful(adj) ผิดพลาด, ไม่ยุติธรรม, ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกต้อง, ผิดศีลธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful actการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful conductการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder! ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)
That's why I'm filing a wrongful death lawsuit... against the City of New York and the New York City Library, both complicit in the radiation deaths of my clients,  That's why I'm filing a wrongful death lawsuit... against the City of New York and the New York City Library, both complicit in the radiation deaths of my clients, Page Turner (2008)
The husband he filed a suit for wrongful death. สามีของเธอ... .. ...เขาทำเรื่องฟ้องร้องการตาย Nights in Rodanthe (2008)
And let her know that I'm filing suit against her for wrongful termination! ไม่มีปัญหา -การสืบสวนนี้... Trust Me (2009)
And let her know that I'm filing a suit against her for, for wrongful termination! และบอกเธอด้วยว่าผมกำลังส่งฟ้อง ที่เธอเลิกจ้างผมอย่างไม่ยุติธรรม You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Ms. Carr could sue the school For wrongful termination,  -แล้วหมายความว่าไงคะ? -ครูคาร์จะได้กลับมาสอนอีก Carrnal Knowledge (2009)
The CIA just cut me a check for a hundred grand for, uh, wrongful something and defamation of something else. CIA เพิ่งจะคืนเงินผม 100 เหรียญ สำหรับ... อ่า... ข้อผิดพลาดบางอย่าง The Bond in the Boot (2009)
And now she's suing the hospital for wrongful termination,  และตอนนี้เธอกำลังฟ้องร้องรพ.เราจากการไล่ออกที่ผิด Invasion (2009)
I used the settlement I got from my wrongful incarceration to acquire the extra property. ผมได้ใช้ข้อตกลงที่ผมได้จากการ ถูกขังโดยไม่มีความผิด เพื่อได้สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินมากขึ้น ใช่ไหม ลี Pleasant Little Kingdom (2010)
They died a wrongful death, but no one took care of them. พวกเขาตายเพราะความผิดพลาด ไม่มีใครต้องรับผิดชอบมัน Episode #1.14 (2010)
A wrongful death? เพราะความผิดพลาดเหรอ? Episode #1.14 (2010)
Sadly, they had passed away, having suffered a wrongful death by someone. น่าเศร้าจริงๆที่พวกเขาได้จากไปแล้ว พวกเขาตายเพราะความผิดพลาดของคนบางคน Episode #1.14 (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โดยมิชอบ(adv) improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
มิชอบ[michøp] (adj) EN: wrong ; wrongful ; unlawful
มิจฉา-[mitchā-] (pref, (adj)) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood  FR: faux ; perfide ; erroné
มิจฉาชีพ[mitchāchīp] (n) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood
ผิดกฎหมาย[phit kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful  FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
ผิดร้าย[phitrāi] (adj) EN: wrongful

CMU Pronouncing Dictionary
WRONGFUL R AO1 NG F AH0 L
WRONGFULLY R AO1 NG F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
wrongful (j) rˈɒŋfəl (r o1 ng f @ l)
wrongfully (a) rˈɒŋfəliː (r o1 ng f @ l ii)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0393 seconds, cache age: 40.06 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม