unwrap แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


32 ผลลัพธ์ สำหรับ unwrap
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -unwrap-, *unwrap*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unwrap(vi) แก้ห่อออก, See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก, Syn. untie, unpack, unroll, disclose
unwrap(vt) แก้ห่อออก, See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก, Syn. untie, unpack, unroll, disclose

Hope Dictionary
unwrap(อันแรพ') vi. คลี่ออก, แก้ออก, แก้ห่อ, เปิดออก

WordNet (3.0)
unwrap(v) remove the outer cover or wrapping of, Syn. undo, Ant. wrap
unwrap(v) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret, Syn. let on, let out, disclose, break, give away, reveal, bring out, expose, discover, divulge

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Unwrap

v. t. [ 1st pref. un- + wrap. ] To open or undo, as what is wrapped or folded. Chaucer. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa. มันยังไม่จบ ทุกคนมีความสุขจนกระทั่งพบว่า ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน และพบว่ามีนาฬิการูปแอฟริกา แขวนอยู่บนผนัง Joy (2008)
While I unwrap the you bought me on the drag over. ขณะที่ฉันแกะของขวัญซึ่งคือถุงเท้าที่เธอแวะซื้อข้างทาง Connect! Connect! (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads. แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
- I'll just have to unwrap you. - Heh, heh. งั้นฉันก็ต้องแกะห่อตัวคุณน่ะสิ 17 Again (2009)
You can unwrap it tonight when the kids are asleep. ไว้คืนนี้ค่อยแกะ ตอนเด็กๆหลับหมดแล้ว Lovely (2010)
You don't give a gift unwrapped. ของขวัญ ไม่ห่อจะได้ยังไง Vatos (2010)
Oh. I'll be careful when I unwrap him. ฉันจะระวัง จะโอบอุ้มเขาอย่างดีเลยล่ะ Truly Content (2010)
I was there when Lotso got unwrapped. ฉันเห็นเขาตั้งแต่เขายังใหม่แกะกล่อง Toy Story 3 (2010)
Okay. All right. Let's get unwrapping. เอาหล่ะ งั้นเริ่มแกะกันเลย While You Weren't Sleeping (2011)
I usually just unwrap food. ปกติฉันจะแค่เทมันใส่จาน The Dinner Party (2011)
So he says. No way of knowing until we unwrap it. เขาบอกว่างั้น แต่เราไม่รู้หรอก จนกว่าจะงัดมันออกมาได้ On the Fence (2011)
But why did he leave this guy unwrapped like Taylor? แต่ทำไมเขาไม่ห่อศพนี้ เหมือนเทย์เลอร์? Closing Time (2012)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
เปิด[poēt] (v) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack  FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU Pronouncing Dictionary
unwrap
unwrapped
unwrapping

Oxford Advanced Learners Dictionary
unwrap
unwraps
unwrapped
unwrapping

EDICT JP-EN Dictionary
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k, vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) #13,352 [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1, vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1, vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) #17,341 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0257 seconds, cache age: 0.959 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม