Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ disclose แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


61 ผลลัพธ์ สำหรับ disclose  D IH0 S K L OW1 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -disclose-, *disclose*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
disclose(vt) เปิดเผย, See also: เปิดโปง, Syn. uncover, unveil, reveal

Hope Dictionary
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose

Nontri Dictionary
disclose(vt) เผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you disclose that you met gianna คุณบอกเธอรึเปล่าล่ะว่าคุณเจอจิแอนนา Do You Take Dexter Morgan? (2008)
To disclose every project that mark young พวกเราต้องการให้ แมสซิฟ ไดนามิค เปิดเผย โครงการทั้งหมดที่ มาร์ค ยัง The Dreamscape (2008)
US Attorney won't disclose the name of the witness อัยการสหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเผยชื่อพยาน Capybara (2008)
It's perfectly clear. You have a moral obligation to disclose it to the court. เธอมีหน้าที่ทางศีลธรรม ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อศาล The Reader (2008)
And consider that B% R has yet to disclose their financial statements showing the acquisition. เชื่อได้ว่า BR จัดการเคลียร์หนี้สิน ให้กับฟอร์มาเวลเรียบร้อย Duplicity (2009)
Without your permission, I can't disclose anything you tell me to anyone. โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมของคุณ ผมไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณบอกกับคนอื่นได้ Bit by a Dead Bee (2009)
A patient asked me to disclose the risks of a surgical procedure, and I am required by law and my oath to do so. และฉันทำตามกฎหมาย และตามคำสาบานว่าจะทำอย่างนั้น Good Mourning (2009)
You were Northmoor's attorney, yet failed to disclose it. ไม่เป็นไร สบายใจได้ เธอมีนามบัตรหรืออะไรไหม ? Edge of Darkness (2010)
You know that we have a policy not to disclose that. คุณก็รู้ว่าเรามีนโยบายที่จะเก็บเป็นความลับ How About a Friendly Shrink? (2010)
Um, I need to disclose something. ฉันมีเรื่องบางอย่างจะเปิดเผย June Wedding (2010)
Can't disclose what the M stands for. Security. You understand. ห้ามเข้าใกล้นี่ เพื่อ ความปลอดภัย เข้าใจนะ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
You have to disclose that, don't you? คุณต้องเปิดเผยเรื่องนั้น ไม่ใช่เหรอ Everything Is Illumenated (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discloseHe disclosed my secret.
discloseHe disclosed to me that he had been in prison.
discloseHis secret will be disclosed soon.
discloseIn the "Mafia" tradition of organized crime, any member who discloses its operation is sure to be rubbed out.
discloseShe will have the courage to disclose their secret.
discloseShe would not disclose the secret.
discloseThe magazine disclosed his family jewels.
discloseThe man was obsessed with fear that the secret might be disclosed.
discloseYou ought not to have disclosed the secret.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แย้ม(v) reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย
แสดงเจตนา(v) disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai Definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์
เป็นที่เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
คาย(v) reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask, Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย, Ant. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้
ปูด(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เผย, เปิดเผย, Example: การฉ้อฉลที่ทำมานานปีเกิดปูดขึ้นมาเสียก่อน ทำให้แผนการต่างๆ พังทลายลงหมด, Notes: (ปาก)
เผย(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เปิดเผย, Example: เขาเผยแผนการที่จะแก้แค้นให้ฉันฟังหมดแล้ว, Thai Definition: ค่อยๆ ขยายออก, ค่อยๆ แย้มออก
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, leak, divulge, expose, open up, Syn. เผย, Ant. ปกปิด, ลับ, ซ่อน, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้, Thai Definition: ไม่ปิดบัง
สาวไส้(v) expose somebody's evil, See also: disclose somebody's evil, Syn. เปิดโปง, แฉ, Example: พนักงานสาวไส้ความลับของบริษัทให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นแก่เงินก้อนโต, Thai Definition: นำความลับที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกให้คนอื่นรู้ (มักใช้ในทางไม่ดี)
แฉ(v) reveal, See also: disclose, show, Syn. เปิดโปง, ตีแผ่, เปิดเผย, Ant. ปกปิด, Example: ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทรออยู่ว่า จะมีใครแฉเงื่อนงำในบริษัทออกมาอีกหรือไม่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบิก[boēk] (v) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal  FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เปิด[poēt] (v) EN: disclose ; reveal ; give away  FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[poētphoēi sapsin suantūa] (v, exp) EN: disclose personal assets
แสดงเจตนา[sadaēng jettanā] (v, exp) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention  FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
สารภาพผิด[sāraphāp phit] (v, exp) EN: confess ; disclose ; concede ; admit
ถ่ายความหมาย[thāi khwāmmāi] (v, exp) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal

CMU Pronouncing Dictionary
DISCLOSE D IH0 S K L OW1 Z
DISCLOSED D IH0 S K L OW1 Z D
DISCLOSES D IH0 S K L OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
disclose (v) dˈɪsklˈouz (d i1 s k l ou1 z)
disclosed (v) dˈɪsklˈouzd (d i1 s k l ou1 z d)
discloses (v) dˈɪsklˈouzɪz (d i1 s k l ou1 z i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, / ] disclose; revelation, #14,198 [Add to Longdo]
声张[shēng zhāng, ㄕㄥ ㄓㄤ, / ] disclose; make public, #41,931 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s, vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp, v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell [Add to Longdo]
穿り返す[ほじくりかえす, hojikurikaesu] (v5s, vt) to dig up; to expose; to disclose [Add to Longdo]
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k, vt) to expose; to disclose; to unmask [Add to Longdo]
打ち割る[うちわる;ぶちわる, uchiwaru ; buchiwaru] (v5r, vt) (1) to split (by striking); (2) to disclose [Add to Longdo]
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P) [Add to Longdo]
秘密を明かす[ひみつをあかす, himitsuwoakasu] (exp, v5s) (See 秘密を暴露する) to disclose a secret [Add to Longdo]
暴く[あばく, abaku] (v5k, vt) to disclose; to divulge; to expose [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp, vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0655 seconds, cache age: 3.942 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม