Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ unwind แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


27 ผลลัพธ์ สำหรับ unwind  AH0 N W AY1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unwind-, *unwind*, unwin

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unwind(vi) คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่), See also: คลี่ออก, Syn. uncoil
unwind(vt) คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่), See also: แก้ออก, คลายออก, Syn. undo, loose, untwist, untwine
unwind(vi) ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, Syn. relax

Hope Dictionary
unwind(อันไวนดฺ') vt., vi. ม้วนออก, คลี่ออก, แก้, คลาย, ปล่อย, ขยาย, ผ่อนคลาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why can't I have a little drink to unwind myself? ทำไมจะดื่มผ่อนคลายให้ตัวเองไม่ได้ Rushmore (1998)
Look, I'm just gonna unwind a little bit. ผมแค่อยากจะผ่อนคลายก่อนสักแป๊บ. Vacancy (2007)
Grooves would match. Paper unwinds at the muzzle. รอยของร่องก็จะตรง กระดาษก็จะคลี่ออกที่ปลายปืน Shooter (2007)
I'd come back to a quiet apartment and unwind without having to deal with anybody. ฉันกลับไป เจอห้องที่เงียบสงัด ไม่มีลมแม้แต่จะพัดผ่านฉัน Blinded by the Light (2009)
d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I'll just be myself d d I'll just sing my song d * take it day by day * * things are not so gray * * feel the wind free my mind * Damien Darko (2011)
Yeah, there's nothing natural about us. ♪ We'll start to unwind ♪ ♪ don't look behind I'll show you how... ♪ ใช่ แต่เรามันพวกผิดธรรมชาติ นายสับสน เอเดน The End of the World as We Knew It (2011)
I stayed behind to keep an eye on my patients and unwind from a few very hectic months. ผมเลยหมกหมุ่นอยู่กับคนไข้ของผม และพักผ่อนหลังต้องเจอกับเดือนที่วุ่นวาย Traffic (2011)
Unwind the binds, don't let go until we're all on board. คลายเชือกออก /N แล้วอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าพวกเราจะขึ้นไปบนเรือทั้งหมด Ice Age: Continental Drift (2012)
Right, unwind the vines, and don't let go until we're all on board. ใช่แล้ว แก้เชือกผูกเรือ และอย่าเพิ่งออกเรือจนกว่าพวกเราจะขึ้นไปครบ Ice Age: Continental Drift (2012)
- Unwind the vines. - Don't let go. ปลดเชือกออก แต่อย่าเพิ่งออกเรือ Ice Age: Continental Drift (2012)
- Unwind the vines. - Don't let go. ปลดเชือกออก แต่อย่าเพิ่งออกเรือ Ice Age: Continental Drift (2012)
Unwind the vines. ปลดเชือกออก Ice Age: Continental Drift (2012)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คาย(v) untwine, See also: unwind, unroll, Example: เมื่อขอปล่อยล้อนั้นเป็นอิสระก็ทำให้สปริงคายขดออก, Thai Definition: อาการของสิ่งที่ติดแน่นเลื่อนออกจากที่เดิม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไข[khai] (v) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose  FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ปล่อยอารมณ์[plǿi ārom] (v, exp) EN: relax ; unwind  FR: se détendre ; se relaxer

CMU Pronouncing Dictionary
UNWIND AH0 N W AY1 N D
UNWINDING AH0 N W AY1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
unwind (v) ˌʌnwˈaɪnd (uh2 n w ai1 n d)
unwinds (v) ˌʌnwˈaɪndz (uh2 n w ai1 n d z)
unwinding (v) ˌʌnwˈaɪndɪŋ (uh2 n w ai1 n d i ng)

DING DE-EN Dictionary
Abwickelrolle { f }unwind reel [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n, adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 9.1089 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม