treacherous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


41 ผลลัพธ์ สำหรับ treacherous
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -treacherous-, *treacherous*, treacherou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
treacherous(adj) ทรยศ
treacherous(adj) ไม่น่าไว้วางใจ
treacherous(adj) ไม่มั่นคง

Hope Dictionary
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไร้สัตย์, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย, อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless, disloyal, misleading, sly

Nontri Dictionary
treacherous(adj) ทรยศ, ขายชาติ, หักหลัง, อกตัญญู, ลวงตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will be a decided improvement... over that treacherous Sally. นายตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว ตรงนั้น คนทรยศ The Nightmare Before Christmas (1993)
(Clang) Treacherous Woman, tremble... ทุจริตผู้หญิง, สั่น Help! (1965)
Those mountains are treacherous. There are glaciers to be crossed. ภูเขาพวกนั้นมันไม่มั่นคง ต้องข้ามธารน้ำแข็ง Seven Years in Tibet (1997)
Treacherous as the sea! แปรปรวนดุจน้ำทะเล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Hard, treacherous work. งานหนักมาก, งานที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
You probably heard the news that our Zulus are a treacherous bunch. คุณคงได้ข่าวแล้วว่าพวกซูลู เป็นพวกขายชาติ Faith Like Potatoes (2006)
It is the most treacherous talent of them all. มันเป็นพรสวรรค์ที่น่ากลัว ของพวกผู้หญิงเลยล่ะ Becoming Jane (2007)
–Mr Treacher? –Yeah. คุณเทรเชอร์น่ะเหรอ Hot Fuzz (2007)
Mr Treacher? คุณเทรเชอร์เนี่ยนะ Hot Fuzz (2007)
Look, Mr Treacher's got his big coat on again. คุณเทรเชอร์ ใส่เสื้อตัวใหญ่มาอีกแล้ว Hot Fuzz (2007)
This here is a treacherous race. นี่เป็นการแข่งที่อันตราย Snow Buddies (2008)
It's the most treacherous race in all of Alaska. มันเป็นการแข่งขันที่ อันตรายที่สุดในอลาสก้า Snow Buddies (2008)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คิดคด[khitkhot] (v) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous  FR: trahir
โกง[kōng] (adj) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked  FR: frauduleux
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection
ทรยศ[thørayot] (adj) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious  FR: traître ; perfide

CMU Pronouncing Dictionary
treacherous

Oxford Advanced Learners Dictionary
treacherous
treacherously

WordNet (3.0)
treacherous(adj) dangerously unstable and unpredictable, Syn. unreliable
punic(adj) tending to betray; especially having a treacherous character as attributed to the Carthaginians by the Romans, Syn. perfidious, treacherous

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Treacherous

a. [ See Treacher. ] Like a traitor; involving treachery; violating allegiance or faith pledged; traitorous to the state or sovereign; perfidious in private life; betraying a trust; faithless. [ 1913 Webster ]

Loyal father of a treacherous son. Shak. [ 1913 Webster ]

The treacherous smile, a mask for secret hate. Cowper. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Faithless; perfidious; traitorous; false; insidious; plotting. [ 1913 Webster ]

-- Treach"er*ous*ly, adv. -- Treach"er*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
阴险[yīn xiǎn, ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] treacherous; sinister #22,720 [Add to Longdo]
诡诈[guǐ zhà, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄚˋ,   /  ] treacherous #76,367 [Add to Longdo]
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ,  ] treacherous; crafty; deceitful #94,996 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
trügerisch; verräterisch { adj } | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n, adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na, adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
違心[いしん, ishin] (n) treacherous designs [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na, n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
逆臣[ぎゃくしん, gyakushin] (n) treacherous retainer [Add to Longdo]
獅子身中[しししんちゅう, shishishinchuu] (n) treacherous friend; snake in one's bosom; treacherous insider [Add to Longdo]
獅子身中の虫[しししんちゅうのむし, shishishinchuunomushi] (n) treacherous friend [Add to Longdo]
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n, adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n, adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0836 seconds, cache age: 2.316 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม