Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tamper แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ tamper  T AE1 M P ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tamper-, *tamper*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tamper(vt) ยุ่ง, Syn. meddle
tamper(vt) โน้มน้าว, See also: ชักจูง
tamper(n) คนหรือสิ่งที่ใช้ตอก, See also: คนหรือสิ่งที่ใช้กระทุ้ง
tamper with(phrv) เปลี่ยนเพื่อทำลาย, Syn. meddle with

Hope Dictionary
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง, ชักจูง, โน้มน้าว, ให้สินบน.n. ผู้ตอก, ผู้กระทุ้ง, ผู้อุด, ไม้ตอก, ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.

Nontri Dictionary
tamper(vi) ปนกันยุ่ง, โน้มน้าว, ชักจูง, ให้สินบน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please don't tamper with my mail. กรุณาอย่าละลาบละล้วงจดหมายของฉัน Il Mare (2000)
But why would he tamper with his own memory? แต่ทำไมเขาถึงต้องบิดเบือน ความทรงจำของเขาล่ะครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You don't want to make accusations like that, and you don't want to tamper in my clients' affairs. You don't want to make accusations like that, and you don't want to tamper in my clients' affairs. Your Secrets Are Safe (2010)
Some things are not ours to tamper with. บางสิ่งเราไม่ควรเข้าไปแตะต้อง Peter (2010)
Yeah, I know who you are and I would prefer it if you didn't tamper with any of the evidence. ใช่... แต่ผมรู้ว่าคุณเป็นใคร และฉันอยากขอ... The Blind Banker (2010)
There are certain things humankind should not tamper with. มีบางสิ่งที่ มนุษย์ไม่ควรไปแตะต้อง. The Last Airbender (2010)
Tamper with the base, step outside of the perimeter, and this light turns from green to red. ถ้าออกจากบ้าน อยู่เกินเขตที่กำหนดไว้ และแสงนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง Doubt (2012)
But you don't deny having the, uh, necessary knowledge to tamper with Cassie Flood's car? งั้นคุณไม่ปฏิเสธว่า รู้วิธีจัดการกับรถของเคซี่ ฟลัด If It Bleeds, It Leads (2012)
"A" can't tamper with ballistics evidence. นัง "A" มันไม่สามารถสาระเเน กับหลักฐานกระสุนปืนได้หรอกนะ Under the Gun (2013)
We do not tamper with pixie dust. เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองนางฟ้า The Pirate Fairy (2014)
Dust Keepers are forbidden to tamper with pixie dust. เฝ้าฝุ่นเป็นสิ่งต้องห้าม ไปยุ่งเกี่ยวด้วยฝุ่นนางฟ้า The Pirate Fairy (2014)
He doesn't really think we should tamper with pixie dust. เขาไม่คิดว่าจริงๆ เราควรจะยุ่งเกี่ยวด้วยฝุ่นนางฟ้า The Pirate Fairy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tamperThe documents were tampered with.
tamperThe lock on my drawer had been tampered with and some of my papers were missing.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สาระแน(v) meddle, See also: tamper, interfere, Syn. แส่, Example: ทำไมเธอจะต้องสาระแนเอาเรื่องที่บ้านไปพูดให้คนอื่นฟังด้วย, Thai Definition: แส่ไม่เข้าเรื่อง, สู่รู้ไม่เข้าเรื่อง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
สาระแน[sāranaē] (v) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop  FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
ทุ่มเงินซื้อเสียงเลือกตั้งได้[thum ngoen seū sīeng leūaktang dāi] (v, exp) EN: buy votes to get elected ; get elected to bribery ; tamper with voters

CMU Pronouncing Dictionary
TAMPER T AE1 M P ER0
TAMPERED T AE1 M P ER0 D
TAMPERING T AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
tamper (v) tˈæmpər (t a1 m p @ r)
Tampere (n) tˈæmpərə (t a1 m p @ r @)
tampers (v) tˈæmpəz (t a1 m p @ z)
tampered (v) tˈæmpəd (t a1 m p @ d)
tampering (v) tˈæmpərɪŋ (t a1 m p @ r i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
坦佩雷[Tǎn pèi léi, ㄊㄢˇ ㄆㄟˋ ㄌㄟˊ, ] Tampere (Swedish Tammerfors), Finland's second city, #141,380 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s, vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s, vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
耐タンパー性[たいタンパーせい, tai tanpa-sei] (n) { comp } tamper resistant [Add to Longdo]
弄くる[いじくる, ijikuru] (v5r, vt) to finger; to tamper (with) [Add to Longdo]
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r, vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P) [Add to Longdo]
嬲る[なぶる, naburu] (v5r, vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper [Add to Longdo]
捏ねくり返す;こねくり返す[こねくりかえす, konekurikaesu] (v5s) (1) (See 捏ね返す) to tamper; to mess with; (2) to go on endlessly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1578 seconds, cache age: 16.76 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม