Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ slap แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
73 ผลลัพธ์ สำหรับ slap  S L AE1 P
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -slap-, *slap*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
slap[N] การตบ, See also: การตบหน้า, การชกหน้า, Syn. smack, rap, punch
slap[N] เสียงตบ
slap[VT] ตบ, See also: ตบหน้า, ชกหน้า, ฟาด, Syn. rap, smack, smite, punch
slap on[PHRV] สวมลวกๆ, See also: ใส่ลวกๆ, Syn. clap on, jam on, slam on
slap on[PHRV] ตี (บนส่วนของร่างกาย)
slap up[PHRV] รีบเตรียมอาหาร
slapper[SL] หญิงที่เป็นคู่ขา
slaphead[SL] คนหัวล้าน
slap down[PHRV] วางลงเสียงดัง, See also: วางดังโครม, Syn. slam down
slap-dash[SL] ลวกๆ, See also: ผ่านๆ
Hope Dictionary
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
Nontri Dictionary
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
slap(vt) ปะทะ,ตบ,คลอน,เหน็บแนม,สบประมาท
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slapstickละครตลกโปกฮา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slapA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
slapBurning with anger, she slapped him.
slapEven so ... she didn't have to slap me!
slapHe slapped her.
slapHis rude reply provoked her to slap him on the face.
slapI got slapped on both cheeks.
slapI slapped him in the face.
slapShe slapped him on the face.
slapShe slapped me on the chin.
slapSlapped on the face, I didn't fight back.
slapThat kid got a slap from his mother for being rude.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตะขาบ[N] slapstick made of split bamboo, See also: centipede-like stick, Syn. ไม้ตะขาบ, จะขาบ, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น และที่พวกตลกลิเกละครเป็นต้นใช้ตีกันเล่น
ตบ[V] slap, See also: swat, pat, beat, Syn. ฟาด, ทุบ, แพ่น, หวด, ตี, Example: เธอตบหน้าเขาเพราะไม่พอใจที่เขาดูถูกเธอ, Thai definition: เอาฝ่ามือหรือของแบนๆ เป็นต้น ตีอย่างแรง, เอาฝ่ามือแตะเบาๆ ด้วยความเอ็นดู
ตบหน้า[V] slap one's face, Example: เธอตบหน้าเขาเพราะความโกรธ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เผียะ[X] (phia) EN: slapping sound ; slap ; smack   
ผัวะ[X] (phua) EN: pop ; sound of whipping or slapping   FR: crac !
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap   FR: battre ; frapper
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: bird scare made of split bamboo ; slapstick made of split bamboo   
ตลกคาเฟ่[n. exp.] (talok khāfē) EN: slapstick ; low comedy   FR: grosse farce [f]
ตะปบ[v.] (tapop) EN: pounce on ; grab ; slap down ; swoop on ; seize ; hold   FR: saisir
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat   FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบเข่า[v. exp.] (top khao) EN: slap one's knee   
ตบหน้า[v. exp.] (top nā) EN: slap in the face ; humilier   FR: gifler ; souffleter (vx) ; donner une claque (à qqn) ; claquer
ตบสลบไสล[v. exp.] (top salopsalai) EN: slap (you) silly   FR: donner une claque
CMU Pronouncing Dictionary
SLAP   S L AE1 P
SLAPE   S L EY1 P
SLAPS   S L AE1 P S
SLAPPED   S L AE1 P T
SLAPPEY   S L AE1 P IY0
SLAPDASH   S L AE1 P D AE2 SH
SLAPPING   S L AE1 P IH0 NG
SLAPHAPPY   S L AE1 P HH AE2 P IY0
SLAPSTICK   S L AE1 P S T IH2 K
Oxford Advanced Learners Dictionary
slap  (v) slˈæp
slaps  (v) slˈæps
slap-up  (j) slˈæp-ʌp
slapped  (v) slˈæpt
slapdash  (j) slˈæpdæʃ
slapping  (v) slˈæpɪŋ
slap-bang  (a) slˈæp-bˈæŋ
slapstick  (n) slˈæpstɪk
slap-happy  (j) slˈæp-hˈæpiː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
耳光[ěr guāng, ㄦˇ ㄍㄨㄤ, ] slap on the face, #13,111 [Add to Longdo]
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初 [Add to Longdo]
拍案叫絶[pāi àn jiào jué, ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄩㄝˊ, ] slap the table and cheer (成语 saw); amazing!; great! [Add to Longdo]
掌击[zhǎng jí, ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] slap [Add to Longdo]
击弦贝斯[jī xián bèi sī, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] slap bass (bass guitar technique) [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Ohrfeige {f} | Ohrfeigen {pl}slap in the face | slaps in the face [Add to Longdo]
Slapstick {m}; grotesker Gag; Situationskomik {f}slapstick [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
ばちん[, bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
びんた[, binta] (n) slap in the face [Add to Longdo]
ぴしゃっと[, pishatto] (adv) (on-mim) slapping; splatting [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
Time: 0.0067 seconds, cache age: 240.721 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม