Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ relief แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


96 ผลลัพธ์ สำหรับ relief  R IH0 L IY1 F
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -relief-, *relief*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
relief(n) การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
relief map(n) แผนที่แสดงพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ด้วยสีและเส้น
relief road(n) ถนนใช้เลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

Hope Dictionary
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, ความโล่งอก, การผ่อนคลาย, การปลดปล่อย, การปลดเปลื้อง, การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์, เงินช่วยเหลือ, การเปลี่ยนเวร, การเปลี่ยนอารมณ์, สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์, ภาพนั้นแกะสลัก, ภาพนูน, ความเด่น, ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief

Nontri Dictionary
relief(n) การเปลี่ยนเวร, การช่วยให้พ้นภัย, ภาพนูน, ความเด่น
relief(n) ความโล่งใจ, ความบรรเทา, เงินช่วยเหลือ, การบรรเทาทุกข์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์, การช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief๑. นูน๒. รูปนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief areaบริเวณผ่อนแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief chamberโพรงลดแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief from forfeitureพ้นจากการถูกริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief valve; pressure-relief valveลิ้นระบายความดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูน [TU Subject Heading]
relief drainrelief drain, ทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Relief of sick and woundedการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ [TU Subject Heading]
relief wellrelief well, บ่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Longdo Unapproved EN-TH
relief(n) การสับเปลี่ยนกำลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get some relief from all the struggle And strife เธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน The Little Prince (1974)
Imhaus of the Zurich relief fund. และ ดร.Imhaus จากกองทุนบรรเทาทุกข์ซูริค Spies Like Us (1985)
I'm like a relief pitcher for you rather than a closer. ผมก็เป็นได้ แค่มือขว้าง ตัวเลือกในใจคุณเท่านั้น ไม่ควรเป็นมากกว่านั้น Love So Divine (2004)
They've been like a married couple for so many years... it's a relief that they're finally married. และเหมือนคู่แต่งงานแล้วมาหลายปี ผมก็โล่งใจสุดๆ ที่สองคนนี้ลงเอยกันซะที Imagine Me & You (2005)
You should feel relief soon. คุณจะรู้สึกผ่อนคลายในไม่ช้า Hollow Man II (2006)
Oh, you know, that warm sensation, that tingling feeling of relief when it's over. โอ้ ก็อย่างสัมผัสอบอุ่น รู้สึกซาบซ่าปลดปล่อยเมื่อมันจบลง Listen to the Rain on the Roof (2006)
Relief was never in sight until now. การปลดปล่อยไม่เคยมีในหัว จนมาถึงตอนนี้ Left Turn Ahead (2007)
After the initial shock and horror, it was a relief to finally go back, you know, say good-bye. ค่อนข้างโล่งอกที่ได้กลับไปซะที หลังเจอเรื่องแย่ ๆ มา ได้บอกลา Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Here, Kip, this should provide you with some relief and we'll just meet next week, same time, same place, okay? เอานี่ คิพ นี่จะช่วยให้นายผ่อนคลาย แล้วเราจะพบกันอีกสัปดาห์หน้า เวลาเดิม ที่เดิม โอเคนะ Charlie Bartlett (2007)
Plus, it would be a relief to finally meet other depersonalized people as I was beginning to think I was the only one. มันคงรู้สึกดีขึ้น ถ้าได้ไปเจอคนอื่นๆ ที่ป่วยโรครู้สึกเหมือนไม่จริง ซึ่งตอนแรกผมคิดว่า มีแค่ผมคนเดียวที่เป็น Numb (2007)
Under her two terms, we now have... wiretaps, no gay marriage... not to mention her bumbling of the hurricane relief effort. ภายใต้เงื่อนไขของมัน ตอนนี้เรามี เครื่องมือดักฟัง ไม่มีเกย์แต่งงานกัน นี่ไม่พูดถึงอารมณ์ของมันที่ยังกับพายุเฮอริเคนนะ Epic Movie (2007)
Don't you realize that if you keep working me up like this and not giving me any relief that I could have some serious medical problems later in life? ฉันสมควรจะได้ออสการ์จากเมื้อกี้เลย - นายทำได้ - พวก Harold (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reliefHe gave a sigh of relief.
reliefHis mother sighed with relief.
reliefInformed of her safety, he breathed a sigh of relief.
reliefInformed of his safety, the manager breathed a sigh of relief.
reliefInformed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
reliefI sighed with relief to hear it.
reliefIt's a relief to have finished the assignment on time.
reliefIt was a relief to hear the news.
reliefOnce outside, I gave a deep sigh of relief.
reliefRelief supplies were raced to the disaster area.
reliefShe felt a sigh of relief when she got the work done.
reliefShe felt a sigh of relief when the work was done.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดุน(adj) embossed design, See also: relief

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารที่เหลือ[āhān thī leūa] (n, exp) EN: leftovers  FR: restes [ mpl ] ; reliefs [ mpl ]
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [ mpl ] ; restant [ m ] ; reliefs [ mpl ]
การบรรเทา[kān banthāo] (n) EN: relief
การกดจุด[kān kotjut] (n) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief
การปลดหนี้[kān plot nī] (n, exp) EN: debt relief
เครื่องยังชีพ[khreūang yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package
กดจุด[kotjut] (v) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief
ภูมิประเทศ[phūmīprathēt] (n) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features  FR: topographie [ f ] ; paysage [ m ] ; relief [ m ] ; caractéristiques géographiques [ fpl ]
ถุงยังชีพ[thung yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package

CMU Pronouncing Dictionary
RELIEF R IH0 L IY1 F
RELIEF R IY0 L IY1 F
RELIEFS R IY0 L IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary
relief (n) rˈɪlˈiːf (r i1 l ii1 f)
reliefs (n) rˈɪlˈiːfs (r i1 l ii1 f s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, / ] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved, #10,631 [Add to Longdo]
地貌[dì mào, ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] relief; landform (geol.), #17,922 [Add to Longdo]
浮雕[fú diāo, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ, ] relief sculpture, #26,109 [Add to Longdo]
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ, ] relief printing plate, #124,627 [Add to Longdo]
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ, ] relief (i.e. height of land in geography), #134,254 [Add to Longdo]
赈恤[zhèn xù, ㄓㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] relief aid, #192,892 [Add to Longdo]
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, ] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief, #283,765 [Add to Longdo]
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] relief printing; typography; printing with metal plates [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Entlastung { f }relief of the strain (on) [Add to Longdo]
Entlastungsventil { n }relief valve [Add to Longdo]
Entlastungszug { m }relief train [Add to Longdo]
Erleichterung { f } | Erleichterungen { pl }relief | reliefs [Add to Longdo]
Hilfsaktion { f }relief action [Add to Longdo]
Hilfsorganisation { f }relief organization [Add to Longdo]
Relief { n }relief [Add to Longdo]
Reliefarbeit { f } | Reliefarbeiten { pl }embossment | embossments [Add to Longdo]
Reliefkarte { f }relief map [Add to Longdo]
Unterstützungskasse { f }relief fund; provident fund [Add to Longdo]
Walzenstraße { f } [ techn. ]relief train [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
さばさば[sabasaba] (adv, n, vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
ほっと[hotto] (adv, n, vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
ショートリリーフ[sho-toriri-fu] (n) short relief [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp, v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n, vs) (See ぷちぷち, プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
リリーフ(P);レリーフ(P)[riri-fu (P); reri-fu (P)] (n, vs) (1) relief (i.e. pitcher); (n) (2) (usu. レリーフ) relief (i.e. bas relief); (P) [Add to Longdo]
リリーフピッチャー[riri-fupiccha-] (n) relief pitcher [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
浮き彫り[うきぼり, ukibori] Relief [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1116 seconds, cache age: 3.44 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม