perfectly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ perfectly
ภาษา
/P ER1 F AH0 K T L IY0/
หรือค้นหา: -perfectly-, *perfectly*, perfect

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
perfectly(adv) อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
perfectly(adv) อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly

Nontri Dictionary
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์, อย่างดีเลิศ, แท้จริง, อย่างดีพร้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ooh, this makes it perfectly clear! โอ นี้จะทำให้มันชัดเจนอย่าง สมบูรณ์แบบ! Pinocchio (1940)
You don't mean it. How perfectly wonderful. จริงหรือคะ วิเศษไปเลย Rebecca (1940)
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it. บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)
How perfectly lovely. ช่างน่ารักอะไรเช่นนี้ Rebecca (1940)
Perfectly lovely. ช่างน่ารักเหลือเกิน Rebecca (1940)
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other. - อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake. อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก Rebecca (1940)
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy? ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke. ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย Rebecca (1940)
And I think you're behaving splendidly over all this. Perfectly splendidly. เเละผมว่าคุณรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างวิเศษ Rebecca (1940)
- I feel perfectly well, thank you. - I feel perfectly well, thank you. 12 Angry Men (1957)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beauty เเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectlyAll that you say is perfectly correct.
perfectlyAnd it is all perfectly clear.
perfectlyDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
perfectlyDon't shout like that. I can hear you perfectly.
perfectlyFew people can speak a foreign language perfectly.
perfectlyHe speaks Russian perfectly.
perfectlyHis composition is not perfectly free of mistakes.
perfectlyHis life is perfectly fulfilled.
perfectlyI can understand him perfectly.
perfectlyI can understand your position perfectly.
perfectlyIf the other person does mention his family, then it is perfectly OK to ask about the ages of the children, and if you have children, to compare educational and cultural differences in raising children.
perfectlyIf you can use this typewriter perfectly in a month, you may keep it.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เนี้ยบ(adv) perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์(adv) perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
อย่างละเอียด(adv) thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ไม่มีที่ติ(adv) perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai Definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
ครบครัน(adv) completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
ดิก(adv) exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เหม็ง(adv) perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เอม[ēm] (v) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
กินบ้านกินเมือง[kin bān kin meūang] (adv) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still  FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กริบ[krip] (adv) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
เนี้ยบ[nīep] (adv) EN: perfectly
สนิท[sanit] (x) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting  FR: bien ajusté ; à fond
สนิท[sanit] (x) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply  FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément

CMU Pronouncing Dictionary
perfectly
perfectly

Oxford Advanced Learners Dictionary
perfectly

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ,   /  ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright #21,511 [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ,   /  ] perfectly round; tactful; sophisticated #45,818 [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ,     /    ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument #420,798 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
wunschlos { adj }perfectly happy [Add to Longdo]

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
perfectly(n, vi, vt, modal, ver) สมบูรณ์แบบ

EDICT JP-EN Dictionary
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) #6,166 [Add to Longdo]
きちっと[kichitto] (adv, vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ぴったり[pittari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv, adv-to, vs, adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ジャストフィット[jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
丸っきり(P);丸っ切り[まるっきり, marukkiri] (adv) completely; perfectly; just as if; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0294 seconds, cache age: 1.462 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม