Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ precisely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ precisely  P R IH0 S AY1 S L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -precisely-, *precisely*, precise

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Nontri Dictionary
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน, อย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indicate precisely what you mean to say บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณหมายถึงว่า Yellow Submarine (1968)
And we've had them here, standing precisely where you are now. และเรานํามาสอบสวน นํามายืนตรงที่คุณยืน Beneath the Planet of the Apes (1970)
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means. พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว Oh, God! (1977)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction. ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners. เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า Seven Years in Tibet (1997)
An oath is an oath precisely because it cannot be removed. วาจาสัตย์จะเพิกถอนไม่ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
What precisely is the goal of the game that we're playing now? จุดหมายที่แท้จริงของเกมคืออะไร แล้วเราเล่นมันยู่หรือ eXistenZ (1999)
Nor is he early. He arrives precisely when he means to. มาก่อนก็ไม่เคย แต่จะมาตรงเวลาอย่างที่ตั้งใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Precisely what size force are you planning to commit to the primary dock objective? กำลังขนาดไหน ที่คุณวางเเผนจะใช้ป้องกันอู่? The Matrix Revolutions (2003)
Which is precisely why the Awakening is performed by an elder. การปลุกชีพต้องเกิดขึ้นโดยผู้อาวุโสเท่านั้น Underworld (2003)
And that is precisely why I need Michael. และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องการไมเคิล Underworld (2003)
That's precisely what I thought you'd say. นึกแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้ Swimming Pool (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciselyPlease come here at 3 o'clock precisely.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตรงเผง(adv) accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai Definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง(adv) precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai Definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ(adv) exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ(adv) exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
ถนัด(adv) accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่(adv) carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai Definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอง[ēng] (adv) EN: just ; exactly ; precisely ; only
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
ถนัด[thanat] (adv) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively  FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง[thīeng] (adv) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably
ถูกต้อง[thuktǿng] (adj) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely  FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรง[trong] (adv) EN: exactly ; precisely ; punctually  FR: exactement

CMU Pronouncing Dictionary
PRECISELY P R IH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY P R IY0 S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
precisely (a) prˈɪsˈaɪsliː (p r i1 s ai1 s l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv, vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
だけあって[dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[pitatto] (adv, vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[pitari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[pittari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv, adv-to, vs, adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.112 seconds, cache age: 36.345 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม