foul แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


121 ผลลัพธ์ สำหรับ foul
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -foul-, *foul*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
foul(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน, Syn. disgusting, revolting, repulsive
foul(adj) สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
foul(adj) ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งปลอมปน, ซึ่งปนเปื้อน
foul(adj) ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย
foul(adj) คดโกง (ทางกีฬา), See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
foul(adj) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ใจ, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
foul(adj) ไม่แจ่มใส (อากาศ)
foul(adj) เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง
foul(adj) เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, ร้ายกาจ
foul(adj) ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน

Hope Dictionary
foul(เฟาล์) adj. เหม็น, เน่า, สกปรก, เปรอะเปื้อน, เสีย, ชั่ว, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, เลวร้าย, น่าเกลียด, น่าชัง, เลวทราม, ทารุณ, ลามก, ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ, ผิดกติกา, ผิดกฎ, ยุ่ง, พันกันยุ่ง, ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย, เลว, เลวทราม, ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ, ประทะกับ, โจมต
foul linen. เส้นฟาวล์, เส้นออก
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย, ความติดขัด, อุปสรรค
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย, ปากเสีย, ปากร้าย.
afoul(อะเฟาลฺ') adv., adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน, ทำให้เสีย, ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

Nontri Dictionary
foul(adj) เปรอะเปื้อน, สกปรก, เน่า, ไม่ยุติธรรม, เลว, ร้ายกาจ, ชั่ว, ยุ่ง
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน, ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ, เกย, บาดหมางกัน, พัวพัน
befoul(vi) ทำสกปรก, ทำเปื้อน, กำยุ่ง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foul gas; noncondensable gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fouling factor๑. แฟกเตอร์เสื่อมสภาพ๒. แฟกเตอร์สารติดผิว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fouling factorแฟกเตอร์ความสกปรกของผิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Foulกลิ่นเหม็นเน่า [การแพทย์]
Foulingการเกิดตะกรัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Iago, I love the way your foul little mind works! อิอาโก้ ข้าชอบเวลาที่สมองอันสกปรกของเจ้าใช้งานได้จัง Aladdin (1992)
"Gerry, did you foul the ball?" "Gerry, คุณเหม็นลูก?" In the Name of the Father (1993)
You followed me in there and said again, "Gerry, did you foul the ball?" คุณปฏิบัติตามฉันอยู่ในนั้นและพูดอีกครั้ง "Gerry, คุณเหม? In the Name of the Father (1993)
I pissed on it... because I did foul the ball. I บทสรุปมันในนั้น ... เพราะว่าผมทำลูกเหม็น In the Name of the Father (1993)
They fouled the ball, Gareth. พวกเขา fouled บอล, Gareth In the Name of the Father (1993)
They fouled the fucking ball, and they're as guilty as sin. พวกเขา fouled ลูกร่วมเพศ, และพวกเขากำลังเป็นผู้กระทำผิดเ? In the Name of the Father (1993)
Andy crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine. แอนดี้คลานเสรีภาพผ่าน 500 หลาอึฉุยความร้ายกาจฉันไม่ได้คิด The Shawshank Redemption (1994)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. " รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
Haul in that line or it'll foul us. ดึงเชือกกลับมาไม่งั้นเราจะเสียหสัก Jaws (1975)
Slander, surely, cruel and foul. คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง Oh, God! (1977)
Foul ball. ลูกฟาวล์ Stand by Me (1986)
-You little foul-mouthed whoremaster. - แก ไอ้แมงดา ปากเสีย Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foulCigarette smoke fouls the air in a room.
foulFoul the air.
foulHe called the ball foul.
foulHe uses foul language whenever he gets angry.
foulHe will never play you foul.
foulI foully imagined that he was going to help me.
foulIt is an ill bird that fouls its own nest.
foulIt's foul of you to have concealed it.
foulThe air in this room is foul.
foulThe peacock has fair feathers but foul feet.
foulThere's a foul smell in the kitchen.
foulThe umpire called the ball foul.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เหม็นเขียว(adj) rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai Definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด
เหม็นบูด(adj) rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai Definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นหืน(adj) rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai Definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เปื้อนเปรอะ(v) dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
น้ำเน่า(n) polluted water, See also: foul water, refused water, Syn. น้ำเสีย, Ant. น้ำดี, Example: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ
ปฏิกูล(adj) offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อากาศเลว[ākāt lēo] (n, exp) EN: bad weather ; foul weather  FR: la météo est médiocre
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [ f ] ; foule [ f ]
ฟาล์ว = ฟาวล์[fāo] (n) EN: foul  FR: faute [ f ]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [ f ] ; affluence [ f ] ; peuple [ m ] ; masse [ f ] ; populo [ m ] (fam.) ; multitude [ f ] ; troupe [ f ] ; grappes (humaines) [ fpl ]
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[kān fāo khrang thī hā] (n, exp) EN: fifth foul  FR: cinquième faute [ f ]
การย่ำ[kān yam] (n) EN: tread  FR: piétinement [ m ] ; foulement [ m ] (vx)
การย่ำเท้า[kān yam thāo] (n) EN: tread  FR: piétinement [ m ] ; foulement [ m ] (vx)
คำพูดสัปดน[khamphūt sappadon] (n, exp) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language  FR: langage obscène [ m ]
เคล็ด[khlet] (n) EN: sprain (ankle ...)  FR: entorse [ f ] ; foulure [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
foul
foulk
fouls
foulds
fouled
foulke
foulks
fouling
foulkes
foulness

Oxford Advanced Learners Dictionary
foul
fouls
fouled
fouler
foully
foulest
fouling
foulness
foul-spoken
foul-mouthed

WordNet (3.0)
foul(n) an act that violates the rules of a sport
foul(v) hit a foul ball
foul(v) commit a foul; break the rules
foul(v) spot, stain, or pollute, Syn. maculate, defile, befoul
foul(v) make unclean
foul(v) become soiled and dirty
foul(adj) (of a baseball) not hit between the foul lines, Ant. fair
foulard(n) a light plain-weave or twill-weave silk or silklike fabric (usually with a printed design)
foully(adv) in an unfair and insulting manner, Syn. insultingly
foully(adv) in a wicked and shameful manner

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Foul

n. [ See Fowl. ] A bird. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Foul

a. [ Compar. Fouler superl. Foulest. ] [ OE. foul, ful, AS. fūl; akin to D. vuil, G. faul rotten, OHG. fūl, Icel. fūl foul, fetid; Dan. fuul, Sw. ful foul, Goth. fūls fetid, Lith. puti to be putrid, L. putere to stink, be putrid, pus pus, Gr. py`on pus, to cause to rot, Skr. pūy to stink. √82. Cf. Defile to foul, File to foul, Filth, Pus, Putrid. ] 1. Covered with, or containing, extraneous matter which is injurious, noxious, offensive, or obstructive; filthy; dirty; not clean; polluted; nasty; defiled; as, a foul cloth; foul hands; a foul chimney; foul air; a ship's bottom is foul when overgrown with barnacles; a gun becomes foul from repeated firing; a well is foul with polluted water. [ 1913 Webster ]

My face is foul with weeping. Job. xvi. 16. [ 1913 Webster ]

2. Scurrilous; obscene or profane; abusive; as, foul words; foul language. [ 1913 Webster ]

3. Hateful; detestable; shameful; odious; wretched. “The foul with Sycorax.” Shak. [ 1913 Webster ]

Who first seduced them to that foul revolt? Milton. [ 1913 Webster ]

4. Loathsome; disgusting; as, a foul disease. [ 1913 Webster ]

5. Ugly; homely; poor. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Let us, like merchants, show our foulest wares. Shak. [ 1913 Webster ]

6. Not favorable; unpropitious; not fair or advantageous; as, a foul wind; a foul road; cloudy or rainy; stormy; not fair; -- said of the weather, sky, etc. [ 1913 Webster ]

So foul a sky clears not without a storm. Shak. [ 1913 Webster ]

7. Not conformed to the established rules and customs of a game, conflict, test, etc.; unfair; dishonest; dishonorable; cheating; as, foul play. [ 1913 Webster ]

8. Having freedom of motion interfered with by collision or entanglement; entangled; -- opposed to clear; as, a rope or cable may get foul while paying it out. [ 1913 Webster ]


Foul anchor. (Naut.) See under Anchor. --
Foul ball (Baseball), a ball that first strikes the ground outside of the foul ball lines, or rolls outside of certain limits. --
Foul ball lines (Baseball), lines from the home base, through the first and third bases, to the boundary of the field. --
Foul berth (Naut.), a berth in which a ship is in danger of fouling another vesel. --
Foul bill, or
Foul bill of health
, a certificate, duly authenticated, that a ship has come from a place where a contagious disorder prevails, or that some of the crew are infected. --
Foul copy, a rough draught, with erasures and corrections; -- opposed to fair or clean copy. “Some writers boast of negligence, and others would be ashamed to show their foul copies.” Cowper. --
Foul proof, an uncorrected proof; a proof containing an excessive quantity of errors. --
Foul strike (Baseball), a strike by the batsman when any part of his person is outside of the lines of his position. --
To fall foul, to fall out; to quarrel. [ Obs. ] “If they be any ways offended, they fall foul.” Burton. --
To fall foul of or
To run foul of
. See under Fall. --
To make foul water, to sail in such shallow water that the ship's keel stirs the mud at the bottom.
[ 1913 Webster ]

Foul

v. t. [ imp. & p. p. Fouled p. pr. & vb. n. Fouling. ] 1. To make filthy; to defile; to daub; to dirty; to soil; as, to foul the face or hands with mire. [ 1913 Webster ]

2. (Mil.) To incrust (the bore of a gun) with burnt powder in the process of firing. [ 1913 Webster ]

3. To cover (a ship's bottom) with anything that impered its sailing; as, a bottom fouled with barnacles. [ 1913 Webster ]

4. To entangle, so as to impede motion; as, to foul a rope or cable in paying it out; to come into collision with; as, one boat fouled the other in a race. [ 1913 Webster ]

Foul

v. i. 1. To become clogged with burnt powder in the process of firing, as a gun. [ 1913 Webster ]

2. To become entagled, as ropes; to come into collision with something; as, the two boats fouled. [ 1913 Webster ]

Foul

n. 1. An entanglement; a collision, as in a boat race. [ 1913 Webster ]

2. (Baseball) See Foul ball, under Foul, a. [ 1913 Webster ]

3. In various games or sports, an act done contrary to the rules; a foul stroke, hit, play, or the like. [ Webster 1913 Suppl. ]

Foulard

‖n. [ F. ] 1. A thin, washable material of silk, or silk and cotton, usually with a printed pattern on it. It was originally imported from India, but now also made elsewhere. [ 1913 Webster +PJC ]

2. an article of clothing made of foulard{ 1 }, such as a neckpiece. [ PJC ]

Foulder

v. i. [ OE. fouldre lightning, fr. F. foudre, OF. also fouldre, fr. L. fulgur. See Fulgor. ] To flash, as lightning; to lighten; to gleam; to thunder. [ Obs. ] “Flames of fouldering heat.” Spenser. [ 1913 Webster ]

Foule

adv. Foully. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Foully

v. In a foul manner; filthily; nastily; shamefully; unfairly; dishonorably. [ 1913 Webster ]

I foully wronged him; do forgive me, do. Gay. [ 1913 Webster ]

Foul-mouthed

a. Using language scurrilous, opprobrious, obscene, or profane; abusive; as, noisy foul-mouthed women all shouting at once.
Syn. -- foul-spoken. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

So foul-mouthed a witness never appeared in any cause. Addison. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
擦棒球[cā bàng qiú, ㄘㄚ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ,   ] foul tip [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Foul { n }; Regelverstoß { m } [ sport ]foul [Add to Longdo]
foulen; ein Foul begehen [ sport ]to foul; to commit a foul [Add to Longdo]
schmutzig { adj } | schmutziger | am schmutzigstenfoul | fouler | foulest [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
反則[はんそく, hansoku] (n, vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) #13,346 [Add to Longdo]
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
テクニカルファウル[tekunikarufauru] (n) technical foul [Add to Longdo]
パーソナルファウル[pa-sonarufauru] (n) personal foul [Add to Longdo]
ファウル(P);ファール[fauru (P); fa-ru] (n, vs) foul (sports); (P) [Add to Longdo]
ファウルスロー[faurusuro-] (n) foul throw [Add to Longdo]
ファウルチップ[fauruchippu] (n) foul tip [Add to Longdo]
ファウルボール[faurubo-ru] (n) foul ball [Add to Longdo]
ファウルライン[faururain] (n) foul line [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0244 seconds, cache age: 2.426 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม