distinctive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


43 ผลลัพธ์ สำหรับ distinctive
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -distinctive-, *distinctive*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
distinctive(adj) เด่น, See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic, peculiar, unique
distinctively(adv) อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน
distinctiveness(n) ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic

Hope Dictionary
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ, เด่น, พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special, particular, Ant. common

Nontri Dictionary
distinctive(adj) พิเศษ, เฉพาะ, เด่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has a very distinctive walk. เขามีการเดินที่โดดเด่นมาก The Birdcage (1996)
Research tells us buddy cops live in visually distinctive places. การวิจัยบอกเราว่าตำรวจเป็นเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นสายตา Showtime (2002)
It's my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal stylings of the one, the only, T erri Fletcher! ผมยินดีที่จะแนะนำท่านให้รู้จักกับสาวผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครเหมือน เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Ladies and gentlemen, it is my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal , stylings of the one the only, Terri Fletcher! ทุกท่าน ผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
–She certainly has a distinctive laugh. - หัวเราะได้มีเอกลักษณ์มาก Hot Fuzz (2007)
–Blower's leading lady. Distinctive laugh. -ดารานำหญิงของโบรเวอร์ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ Hot Fuzz (2007)
But he had a distinctive chin. แต่เขามีคางที่เป็นจุดเด่น Finding Freebo (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family. ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour... มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
HIS DISTINCTIVE TOUCH THAT HE LEAVES AT THE SCENE OF EVERY CRIME. รอยสัมผัสที่เขาทิ้งไว้ ในที่เกิดเหตุแต่ละคดี Zoe's Reprise (2009)
What a distinctive name. เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มาก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Okay, I'll see if I can locate any distinctive architectural markers outside the windows. โอเค ฉันจะลองหาว่าเขาอยู่ที่ไหน ทุกโครงสร้างของสถาปัตยกรรม มีความแตกต่างที่หน้าต่าง The Plain in the Prodigy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinctiveJapan has many distinctive traits.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จุดเด่น(n) prominent point, See also: distinctive point, Ant. จุดด้อย, Example: ทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเหมือนใครได้, Thai Definition: สิ่งที่ปรากฏชัดสะดุดตาหรือสะดุดใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กำปั้นทุบดิน[kampan thup din] (adv) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff
พิเศษ[phisēt] (adj) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular  FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)

CMU Pronouncing Dictionary
distinctive
distinctively
distinctiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary
distinctive
distinctively
distinctiveness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ,  ] distinctive; special feature; peculiar #7,000 [Add to Longdo]
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ,   /  ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) #100,243 [Add to Longdo]
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ,  ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Auffälligkeit { f }distinctive feature; striking feature [Add to Longdo]
Erkennungszeichen { n }distinctive mark [Add to Longdo]
Unterscheidungsmerkmal { n }distinctive feature [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) #15,556 [Add to Longdo]
ならではの[naradehano] (exp, aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
ノネナール[nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people) [Add to Longdo]
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal) [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
通字[つうじ, tsuuji] (n) distinctive character used in the names of all people belonging to a single clan or lineage [Add to Longdo]
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions) [Add to Longdo]
弁別素性[べんべつそせい, benbetsusosei] (n) distinctive feature [Add to Longdo]
鳴り分け[なりわけ, nariwake] (n) distinctive ring tones [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0392 seconds, cache age: 15.597 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม