detached แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


34 ผลลัพธ์ สำหรับ detached
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -detached-, *detached*, detach, detache

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
detached(adj) ซึ่งแยกออก, See also: ซึ่งถอดออก, Syn. unconnected, Ant. unified, joined

Hope Dictionary
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก, ไม่ลำเอียง, ไม่เกี่ยวข้อง, มีอุเบกขา, Syn. separated
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน, กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would ask you if you could remain emotionally detached but I don't think that's your problem, is it, Bond? ฉันอยากจะขอให้เธอไม่เอาอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ...แต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาสำหรับเธอหรอกนะ บอนด์? Casino Royale (2006)
How can you be detached but not cold? เฉยๆแต่ไม่เย็นชา คุณทำยังไง The Heart of the Matter (2007)
Detached garage. โรงรถนอกตัวบ้าน Finding Freebo (2008)
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say. นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก Pilot (2008)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost. มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
Then you detached a *****. หลังจากนั้นนายก็แยกมันออก Emotional Rescue (2009)
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot. ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง Breakage (2009)
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe. เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก Chuck Versus the Beefcake (2009)
It's more of an ongoing detached distrust. มันก็แค่การกวนกันเล็กๆน่ะ How to Succeed in Bassness (2009)
Several craft detached from Grievous' ship and attempted to land on Saleucami. ยานหลายลำถูกปล่อยออกจากยานกรีวัส และพยายามลงจอดบนซาลูคาไม Grievous Intrigue (2010)
Detached wing. Detached wing. Toy Story 3 (2010)
Detached cyst? ถ้าCystแตกละ? Out of the Chute (2011)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บ้านเดี่ยว(n) detached house

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ้านเดี่ยว[bān dīo] (n, exp) EN: detached house
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
ปล่อยวาง[plǿiwāng] (adj) EN: detached

CMU Pronouncing Dictionary
detached
detached

Oxford Advanced Learners Dictionary
detached

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ,   /  ] detached palace; imperial villa #75,157 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
weltabgewandtdetached from the world [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] (n) detached office; annex; (P) #16,225 [Add to Longdo]
分教場[ぶんきょうじょう, bunkyoujou] (n) detached classroom; small branch school #17,202 [Add to Longdo]
デタッチトコート[detacchitoko-to] (n) detached coat [Add to Longdo]
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house [Add to Longdo]
[げん, gen] (n, n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
戸建て;戸建[こだて, kodate] (n) (See 一戸建て) (separate) house; detached house [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp, n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
枝隊[したい, shitai] (n) detached force [Add to Longdo]
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t, adv-to) detached; aloof; transcendental [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.024 seconds, cache age: 1.351 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม