unified แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


38 ผลลัพธ์ สำหรับ unified
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -unified-, *unified*, unifi, unifie

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unified(adj) ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unified court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
unified school districเขตการศึกษารวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army. กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything. ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน I Heart Huckabees (2004)
I mean, you guys are such a tight, unified team here. ฉันหมายถึง พวกนายยอดเยี่ยม เมื่อร่วมทีมกัน Zathura: A Space Adventure (2005)
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant? นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม Grave of the Fireflys (2005)
Then what happened to the unified fleet? ถ้างั้นเกิดอะไรขึ้น กับกองเรือรวมล่ะ Grave of the Fireflys (2005)
We present a unified front to the world, regardless of how we're feeling at the moment, okay ? เราต้องแสดง ให้โลกได้รู้ เคารพเชื่อถือในสิ่งที่เราทำ ณ เวลานั้น, ตกลงมั้ย? Rio (2006)
And by merging each country's satellite systems... we will create a unified global communications network. และโดยการรวม ระบบดาวเทียมของแต่ละประเทศ... ...เราจะสร้างเอกภาพ ของเครือข่ายการสื่อสารโลก Appleseed Ex Machina (2007)
The goal here is to bring your two halves to a healthy middle, to have a unified and whole you, not two aspects at war. สายรัดนั่นสามารถ ยึดช้างให้อยู่ติดกับเก้าอี้ได้ และเพียงเพราะว่าฉันเป็นจิตแพทย์ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้จักใช้ไอ้นั่นนะ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence. สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี The Pull (2008)
Unified by six words... คำเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified China ขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
You wanted to lead my Yakuza but you haven't even unified Suzuran! ฉันต้องการอะไร? Crows Zero II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unifiedWe want you to take command of this unified force.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หน่วยมวลอะตอม[nūay mūan atøm] (n, exp) EN: unified atomic mass unit (u)

CMU Pronouncing Dictionary
unified

Oxford Advanced Learners Dictionary
unified

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ,   /  ] unified examination (e.g. across the country) #23,986 [Add to Longdo]
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] unified administration #47,622 [Add to Longdo]
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] unified construction #70,464 [Add to Longdo]
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced #105,719 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
明徳[めいとく, meitoku] (n) (1) virtue; (2) Meitoku era (of the Northern Court) (1390.3.26-1392.10.5); Meitoku era (of reunified Japan) (1392.10.5-1394.7.5) #16,770 [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
ガット[gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[yunifaidomesse-jingu] (n) { comp } unified messaging [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na, n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
建武[けんむ, kenmu] (n) Kemmu era (of unified Japan) (1334.1.29-1336.2.29), Kemmu era (of the Northern Court) (1336.2.29-1338.8.28) [Add to Longdo]
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics) [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] (n) { comp } unified standard [Add to Longdo]
統一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science [Add to Longdo]
統一場理論[とういつばりろん, touitsubariron] (n) unified field theory [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0316 seconds, cache age: 16.287 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม