affront แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


31 ผลลัพธ์ สำหรับ affront
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -affront-, *affront*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
affront(n) คำปรามาส, See also: คำดูแคลน, Syn. insult, indignity, offense
affront(vt) ดูถูก, See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท, Syn. offend, insult, provoke

Hope Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก

Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท, การดูถูก, การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส, สบประมาท, ดูถูก, ดูหมิ่น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store. เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้ Mannequin (1987)
This is an affront to human decency. นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Now, anyone who affronts our justice system in this way must be punished. ใครก็ตามที่ดูถูกกฏของเราต้องถูกลงโทษ Photo Finish (2007)
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation! มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง! Hairography (2009)
As an affront to life itself. ด้วยมันเป็นการดูหมิ่นชีวิต Voyage of Temptation (2010)
That's a personal affront to someone who's dedicated their life to nurturing real musicians. Well, shouldn't it? เพราะว่าเขาดูหมิ่น ใช่ ผมควรจะโกรธไหมล่ะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale. พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว Appointment in Samarra (2010)
This affront to justice and decency cannot go unanswered. การดูหมิ่นความยุติธรรมและความดีงามต้องได้รับการตอบสนอง The 21-Second Excitation (2010)
Zeus, forgive us for these affronts and protect us. ได้โปรดอภัยและปกป้องเราด้วยเถิด... เจ้ายังเชื่อเทพเจ้าอีกเหรอเนี่ย Clash of the Titans (2010)
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense... ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน Rango (2011)
You are an affront to God when you deny that. แกดูหมิ่นพระเจ้า เมื่อแกปฏิเสธเรื่องนั้น Spellbound (2011)
I think... our beauty... was an affront to the gods. ฉันคิดว่า ความงามของพวกเรา ลูกอยากคุยเรื่องนี้ไหม? Home Invasion (2011)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หยาบหยาม(v) insult, See also: affront, Syn. ดูถูก, เหยียด, หยาม, Example: การที่มนุษย์ต้องผิดหวังบ่อยๆ อาจจะทำใครเหล่านั้นหยาบหยามพระเจ้าได้, Thai Definition: กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก

CMU Pronouncing Dictionary
affront
affronts
affronted
affronting

Oxford Advanced Learners Dictionary
affront
affronts
affronted
affronting

EDICT JP-EN Dictionary
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period) [Add to Longdo]
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n, vs) humiliation; indignity; affront; assault [Add to Longdo]
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n, vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0251 seconds, cache age: 14.16 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม