-ruse- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


50 ผลลัพธ์ สำหรับ ruse
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -ruse-, *ruse*
Possible hiragana form: るせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ruse(n) อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick

Hope Dictionary
ruse(รูซ) n. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, Syn. trick, stratagem
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated
ceruse(เซอ'รูส) n. ผงตะกั่วขาว ใช้ในการทำสี
cruse(ครูซ) n. หม้อดินเผาหรือขวดใส่ของเหลว
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจ, อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read

Nontri Dictionary
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กระเท่ห์, กลอุบาย
cruse(n) หม้อ, หม้อดินเผา, ไห
peruse(vt) อ่าน, พินิจพิจารณา, ตรวจ

WordNet (3.0)
ruse(n) a deceptive maneuver (especially to avoid capture), Syn. artifice

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Ruse

n. [ F., fr. OF. reüser, rehuser, to turn aside, to shuffle, retreat, fr. L. recusare to refuse; pref. re- again + causa cause. See Cause, and cf. Recusant. ] An artifice; trick; stratagem; wile; fraud; deceit. [ 1913 Webster ]


Ruse de guerre ety>[ F. ], a stratagem of war.
[ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's brilliant, really. A perfect ruse. แจ๋วมาก เป็นอุบายที่เยี่ยมมาก Mona Lisa Smile (2003)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him. จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction. หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
Why are you keeping up this... ruse? ทำไมคุณต้องโกหกเขาล่ะ Around the World in 80 Days (2004)
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape. เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี Around the World in 80 Days (2004)
Robert, your ruse is pathetic. โรเบิร์ต คุณหลอกผมไม่ได้หรอก The Da Vinci Code (2006)
It's all part of the ruse. มันคือส่วนนึงในแผน The Legend (2008)
BUT YOU'RE INDULGING THIS KILLER BY PERPETUATING THE RUSE HE'S CREATED. มันอาจส่งเสริมเขา ให้ฆ่าอีก The Angel Maker (2008)
HE WAS JUST USING THE BUTCHER'S RUSE AS A WAY TO LURE THE VICTIM TO BE ALONE WITH HER. เขาแค่ใช้รูปแบบของนักฆ่าฯ ล่อเหยื่อให้อยู่กับเขาสองต่อสองมากกว่า Zoe's Reprise (2009)
The reaper always uses Some sort of ruse To get close to and spend Time with his victims. มัจจุราชมักใช้อุบายเข้าใกล้และใช้เวลากับเหยื่อ Omnivore (2009)
Looks like he used A cop ruse. Good spot. เป็นจุดที่ดี เปลี่ยว รถน้อย Omnivore (2009)
The ruse you played with Filip Telford. เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด Balm (2009)

CMU Pronouncing Dictionary
ruse
rused
ruses
ruseler

Oxford Advanced Learners Dictionary
ruse
ruses

DING DE-EN Dictionary
Kniff { m }; List { f }; Finte { f } | Kniffe { pl }; Listen { pl }; Finten { pl }ruse | ruses [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
バルセロナ[baruserona] (n) Barcelona; (P) #4,456 [Add to Longdo]
メルセデス[merusedesu] (n) Mercedes (car) #7,684 [Add to Longdo]
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P) #7,689 [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言, 間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) #18,044 [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) { comp } daisy chain connection [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
アクリルセメント[akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アセチルセルロース[asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose [Add to Longdo]
アナルセックス[anarusekkusu] (n, vs) anal intercourse; anal sex [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set [Add to Longdo]
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.0006 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม