*misdemeanor* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


51 ผลลัพธ์ สำหรับ *misdemeanor*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: misdemeanor, -misdemeanor-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
misdemeanor(n) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย), See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanor(n) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ, Syn. misconduct, misdeed, misbehavior, Ant. virtue, morality

Hope Dictionary
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misdemeanorความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
misdemeanor(n) a crime less serious than a felony, Syn. misdemeanour, violation, infraction, infringement

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Misdemeanor

n. 1. Ill behavior; evil conduct; fault. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A crime less than a felony. Wharton. [ 1913 Webster ]

☞ As a rule, in the old English law, offenses capitally punishable were felonies; all other indictable offenses were misdemeanors. In common usage, the word crime is employed to denote the offenses of a deeper and more atrocious dye, while small faults and omissions of less consequence are comprised under the gentler name of misdemeanors. Blackstone.

The distinction, however, between felonies and misdemeanors is purely arbitrary, and is in most jurisdictions either abrogated or so far reduced as to be without practical value. Cf. Felony. Wharton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Misdeed; misconduct; misbehavior; fault; trespass; transgression. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It gets knocked back to a misdemeanor, they do six months and they're out. No fucking way. ติดคุกแค่ 6 เดือนก็หลุดแล้ว ไม่มีทาง Heat (1995)
We're talking, like, misdemeanor kind of trouble or "squeal like a pig" trouble ? เรากำลังคุยถึงเรื่องเบาๆหรือหนักๆล่ะ? Pilot (2005)
Can anybody tell me where the goddamn misdemeanor A-forms are kept? มีใครบอกได้บ้างว่าแบบฟอร์มบ้าๆ นั่นอยู่ไหน It's Alive! (2007)
- James, you got any misdemeanor A-form? - เจมส์ คุณมีแบบฟอร์มคดีอาญาแบบเอมั้ย It's Alive! (2007)
Well, seeing as you've acquired a misdemeanor, we'd better make it 30. งั้นจากความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลูกทำ คงจะดีกว่าถ้าเป็น 30 Charlie Bartlett (2007)
That's a lot more than a misdemeanor these days. รู้มั้ยว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แค่คดีเล็กๆ แล้ว The Brave One (2007)
To a misdemeanor, and if I worked hard enough,  และถ้าผมทำงานหนักพอ The Damage a Man Can Do (2008)
Yeah, four misdemeanor explosives charges. ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับระเบิด 4 คดี Bombshell (2008)
Everybody with your misdemeanor experience. ทุกคนรวมทั้งคุณมีความผิดสถานเบา Birthmarks (2008)
Misdemeanors. All for heroin possession. การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ มีเฮโรอินในครอบครอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
OR EVEN A MISDEMEANOR, ESPECIALLY WHEN I DON'T HAVE ANY ACTUAL EVIDENCE. การ์เซีย ไม่เอาน่าคนดี สนใจที่ทอมมี่สิ House on Fire (2009)
Misdemeanors, crazy things I never saw in over 40 years. ทำอนาจาร บ้าๆ บอๆ ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วง 40 ปี I Will Rise Up (2009)
Ah, misdemeanors, that's not so bad. อา อนาจาร ไม่เลวร้ายนี่คะ I Will Rise Up (2009)
A name will keep you out of jail, bump you down to a misdemeanor. บอกชื่อคุณก็ไม่ต้องข้าคุก โทษหนักกลายเป็นเบา Your Secrets Are Safe (2010)
Sheriff Bon says you've been charged with misdemeanor assault with a firearm about three times. นายอำเภอ บอน บอกว่า คุณเคยถูกจับ ในคดีอาญา ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ตั้ง 3 ครั้ง The X in the File (2010)
Your misdemeanor aside, my dad is an incredibly paranoid person, and I'm sure that this isn't his real address. นอกเหนือจากความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆ พ่อผมเป็นคนที่ระวังตัวเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่า นี่ไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเขาหรอก. Chuck Versus the Living Dead (2010)
This is misdemeanor vandalism. นี่เป็นเรื่องการทำลายทรัพย์สินที่ไม่ร้ายแรงนัก The Science of Illusion (2010)
Most of them have misdemeanor bar fights on their record. ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ Hanley Waters (2011)
Yeah, this is one busy guy-- assault and battery, couple of B and Es, animal cruelty, misdemeanor possession, and half a dozen weapons charges. ใช่ หมอนี่ไม่ใช่เล่น ประทุษร้ายและทำร้ายร่างกาย งัดแงะบุกรุก 2-3 ครั้ง ทารุณสัตว์ ครอบครองยาเสพติด Alaheo Pau'ole (2011)
Three priors for misdemeanor possession, served one year off a cocaine rap, released on probation last month. ถูกจับสามครั้งในคดีอาญา ติดคุกหนึ่งปี โทษฐานมีโคเคนในครอบครอง ถูกปล่อยออกจากคุกเดือนที่แล้ว อยู่ระหว่างการทำทัณฑ์บน Last Grimm Standing (2012)
He's got a couple of misdemeanors, and an address in Kailua. พักอยู่ที่ไคลัว Kupale (2012)
All right... misdemeanor possession charge... แคล ลิโทอา ความผิดเล็กน้อย ข้อหาครอบครองยาเสพติด Ha'alele (2012)
Check fraud, misdemeanor battery, a slew of possession charges. เช็คเด้ง ทำร้ายร่างกาย ครอบครองสิ่งผิดกฎหมายเป็นกระตั้ก La O Na Makuahine (2012)
He was only arrested once, for a misdemeanor BE, back in '91, but was wanted for a string of robberies and home invasions. เขาเคยโดนจับครั้งนึง ความผิดอาญาประเภทเบาในปี 91 แต่ถูกประกาศจับข้อหาร่วมกันปล้น The High Road (2012)
Misdemeanor arrests for lewd and lascivious,  เคยถูกจับข้อหาเบาๆเกี่ยวกับเด็กและอนาจาร Spirit of the Goat (2014)
Isaac Proctor was arrested five years ago for aggravated assaults and some misdemeanors too. ไอแซ็ก พร็อกเตอร์ เคยถูกจับเมื่อห้าปีก่อน Maiden Quest (2015)
Lindemulder was named last month in a misdemeanor accusing her of stiffing the IRS for taxes due on more than $350, 000 of income in 2004. เดือนก่อนลินเดอมัลเดอร์ถูกระบุชื่อ ในความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง (อัยการสูงสุดสหรัฐฯ ฟ้องข้อหาแรก ต่อจำเลยเจนีน เมน เจมส์) กล่าวหาว่าเธอ ไม่จ่ายภาษีพึงจ่ายให้ไออาร์เอส After Porn Ends 2 (2017)
Went to prison, misdemeanor, failure to-- or willful failure to pay back taxes. เข้าคุก ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง ล้มเหลวที่จะ หรือล้มเหลวที่จะจ่ายภาษีคืนโดยจงใจ After Porn Ends 2 (2017)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มิจฉาจาร(n) misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร
มิจฉาจาร(n) misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร
ลหุโทษ(n) light punishment, See also: light penalty, misdemeanor, Example: โทษลักเล็กขโมยน้อยจัดเป็นลหุโทษอย่างหนึ่ง, Thai Definition: โทษเบา, โทษไม่ร้ายแรง
อาบัติ(n) offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai Definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ
ปลงอาบัติ(v) confess one's misdemeanors, See also: avow one's sin, Example: พระสงฆ์จะเข้าพิธีปลงอาบัติในวันโกน, Thai Definition: แสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
ลหุโทษ[lahuthōt] (n) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor
มิจฉาจาร[mitchājān] (n) EN: misdemeanor  FR: délit [ m ] ; faute [ f ] ; écart de conduite [ m ] ; mauvaise conduite [ f ] ; déchaînement [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
misdemeanor
misdemeanors

Oxford Advanced Learners Dictionary
misdemeanor

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
垫背[diàn bèi, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄟˋ,   /  ] funerary mat; fig. to serve as scape-goat; to act as fall guy for sb else's misdemeanors #56,138 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Vergehen { n }misdemeanor [ Am. ]; disdemeanour [ Br. ] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0345 seconds, cache age: 7.489 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม