misconduct แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


41 ผลลัพธ์ สำหรับ misconduct
ภาษา
/M IH0 S K AA1 N D AH0 K T/
หรือค้นหา: -misconduct-, *misconduct*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
misconduct(n) การประพฤติผิด, Syn. misbehavior
misconduct with(phrv) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับ

Hope Dictionary
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม, การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด, กระทำผิด, Syn. malfeasance

Nontri Dictionary
misconduct(n) การจัดการผิด, การประพฤติผิด, การผิดประเวณี
misconduct(vt) ประพฤติเลว, ประพฤติผิด, ผิดประเวณี, จัดการผิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misconduct in officeการประพฤติมิชอบในหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misconduct, professionalการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misconduct, wilfulการจงใจประพฤติมิชอบ, การจงใจประพฤติชั่ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal? วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Under executive order 1345, issued by Chairman Wesker for insubordination and gross misconduct in the field,  ภายใต้คำสั่งบริหาร 1345 โดยประธาน เวสเคอร์ เรื่องความประพฤติผิดมหันต์ในภาคสนาม Resident Evil: Extinction (2007)
Once we sort through the evidence, our findings may rule out misconduct or excessive force. เมื่อเราได้ตรวจหลักฐานทั้งหมด อาจบอกได้มีการกระทำเกินกว่าเหตุรึเปล่า Page Turner (2008)
He was accused of sexual misconduct with a patient. เขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดทางเพศกับคนไข้ Bombshell (2008)
The sexual misconduct was a false accusation. เรื่องประพฤติผิดทางเพศเป็นการกล่าวหาที่ผิดพลาด Bombshell (2008)
Didn't they already get you for sexual misconduct once? คุณเคยโดนกล่าวหาเรื่องละเมิดทางเพศ มาครั้งนึงแล้วไม่ใช่เหรอ? Bombshell (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misconductHe detected his men's misconduct.
misconductHe is not ashamed of his misconduct.
misconductHe was dismissed by the company for a misconduct.
misconductJim got dismissed for his misconduct in office.
misconductShe made an allusion to his misconduct.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผิดประเวณี(v) commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
เสียมารยาท(v) misbehave, See also: misconduct, Example: ฉันถือว่าคุณเสียมารยาทมากในการทวงหนี้ยามค่ำคืน, Thai Definition: แสดงมารยาทไม่ดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ผิดประเวณี[phit prawēnī] (v, exp) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair  FR: commettre un adultère
เสียมารยาท[sīa mārayāt] (v, exp) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners

CMU Pronouncing Dictionary
misconduct

Oxford Advanced Learners Dictionary
misconduct
misconduct
misconducts
misconducted
misconducting

DING DE-EN Dictionary
Amtsverletzung { f }misconduct in office [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
五戒[ごかい, gokai] (n) { Buddh } the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance) [Add to Longdo]
非行[ひこう, hikou] (n, adj-no) delinquency; misconduct; (P) [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n, adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na, n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n, adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不心得を戒める[ふこころえをいましめる, fukokoroewoimashimeru] (exp, v1) to caution a person against misconduct [Add to Longdo]
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na, n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na, n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0317 seconds, cache age: 0.639 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม