ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


3 ผลลัพธ์ สำหรับ lj%o.spj,u8fu [...] 1hdohvp.o[kin
ภาษา
หรือค้นหา: -ส่วนใหญ่มีคด [...] ็กน้อยในบาร์-, *ส่วนใหญ่มีคด [...] ็กน้อยในบาร์*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try lj%o.spj,u8fumtg1kt%b%kmg1hdohvp.o[kin
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of them have misdemeanor bar fights on their record. ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ Hanley Waters (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of them have misdemeanor bar fights on their record. ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ Hanley Waters (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of them have misdemeanor bar fights on their record. ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ Hanley Waters (2011)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0392 seconds, cache age: 96.874 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม