*misdeed* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


31 ผลลัพธ์ สำหรับ *misdeed*
ภาษา
/M IH1 S D IY1 D/
หรือค้นหา: misdeed, -misdeed-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
misdeed(n) การประพฤติผิด, See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault, Ant. virtue, morality

Hope Dictionary
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม, การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense

Nontri Dictionary
misdeed(n) การทำชั่ว, การทำผิดศีลธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds. บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
And most of my alleged misdeeds never made the press. และโดยส่วนมากข้อกล่าวหาในพฤติกรรมผิดๆของผม ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
James Woods made a list of all his misdeeds so he could make amends. อะฮ่า! เจมส์ วู้ดส์เขียนรายการ ของสิ่งที่เขาเคยทำชั่วไว้ And Then There Were Fewer (2010)
When I do reflect upon my heinous misdeeds. ที่ข้าสำนึกในสิ่งที่ข้าได้ทำผิดลงไป Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Soon, your literary misdeeds will be forgotten. เร็ว ๆ นี้ วรรณกรรมของนาย จะถูกลืม The Fasting and the Furious (2011)
"of her father's misdeeds. "ของการกระทำที่ผิดกฎหมายของพ่อเธอ Infamy (2012)
And when the works "accidentally" go off when I hit the final note on my awesome keytar solo, they'll burn up the school's records and all evidence of my misdeeds. แล้วดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นมาโดย "อุบัติเหตุ" ตอนที่ฉันเล่นโซโล่คีย์ตาร์โน้ตขั้นเทพตัวสุดท้าย มันจะทำลายเอกสารทั้งหมดของวิทยาลัย The First Chang Dynasty (2012)
There's always a record of misdeed somewhere... มันมักจะบันทึกเรื่องผิดๆไว้ที่ใดที่หนึ่ง Portrait of a Lady Alexander (2012)
Allowing God to punish you for your misdeeds? ยอมให้พระเจ้าลงโทษ ในความผิดที่คุณทำ Broken (2013)
But in the end, a lot of us are rewarded for our misdeeds, which is why God took your wife,  เราก็ต้องรับกรรมที่ก่อไว้ พระเจ้า ก็เลยเอาเมียนายไปไง John Wick (2014)
♪ Man must pay for all his misdeeds ♪ # Man must pay for all his misdeeds. # The Late Philip J. Fry (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misdeedHe regretted his misdeeds.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ(v) find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
MISDEED
MISDEEDS

Oxford Advanced Learners Dictionary
misdeed
misdeeds

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
行径[xíng jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] bad act; misdeed #15,834 [Add to Longdo]
无恶不作[wú è bù zuò, ㄨˊ ㄜˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ,     /    ] not to stop at any crime; to commit any imaginable misdeed #52,761 [Add to Longdo]
痛改前非[tòng gǎi qián fēi, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄞˇ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ,    ] completely correcting one's former misdeeds (成语 saw); to repent past mistakes and turn over a new leaf; a reformed character #64,263 [Add to Longdo]
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ,    ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones #195,964 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Missetat { f } | Missetaten { pl }misdeed | misdeeds [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp, vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
旧悪[きゅうあく, kyuuaku] (n) past misdeeds; old crimes [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp, v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0263 seconds, cache age: 20.262 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม