fault แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


135 ผลลัพธ์ สำหรับ fault
ภาษา
/F AO1 L T/
หรือค้นหา: -fault-, *fault*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fault(n) ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
fault(vt) ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
fault(n) รอยเลื่อนของเปลือกโลก, See also: รอยแตก
faulty(adj) ซึ่งมีข้อผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ, Syn. impaired, imperfect, Ant. sound
faultily(adv) อย่างผิดพลาด, See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย, Syn. badly, incompletely
faultless(adj) ซึ่งไม่ผิดพลาด, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ, Syn. flawless, unquestionable, Ant. refutable

Hope Dictionary
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออก, การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น, หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect, flaw
fault planeแนวแตก, แนวเคลื่อนลง
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด, สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect, ideal
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง, ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
default(ดิฟอลทฺ') v., n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้, ไม่เข้าร่วมแข่ง, แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง, ไม่ปฏิบัติตามสัญญา, แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล, ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ ทุกโปรแกรม ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง

Nontri Dictionary
fault(n) ความผิด, ข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน
faultfinding(adj) คอยจับผิด, ชอบหาเรื่อง, ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด, พวกชอบหาเรื่อง, พวกชอบวิจารณ์
faultless(adj) ไม่ผิด, ไม่ผิดพลาด, ถูกต้อง, สมบูรณ์, ไม่เสียหาย
faulty(adj) มีผิด, ซึ่งบกพร่อง, ซึ่งมีข้อผิดพลาด, ผิดๆถูกๆ
default(n) การผิดสัญญา, การไม่ทำตาม, การละเลย, ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา, ผิดนัด, ไม่ปฏิบัติตาม, ละเลย, เพิกเฉย, ขาดแคลน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
faultความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิดพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault avoidanceการเลี่ยงความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fault basinแอ่งรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault blockบล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault complexรอยเลื่อนซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault lineแนวรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม, Example: รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
faultfault, รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Basinแอ่งรอยเลื่อน, Example: แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
fault gougefault gouge, ผงรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Planeระนาบรอยเลื่อน, Example: หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
fault scarpfault scarp, ผารอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault setfault set, ชุดรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault systemfault system, ระบบรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault toleranceการทนต่อความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์]
fault zonefault zone, เขตรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my fault you're going, isn't it? - งั้นเหรอ ความผิดของฉันใช่มั้ยที่เธอไปน่ะ The Little Prince (1974)
- The fault lies with your exercises. -สาเหตุเกิดจากการออกกำลังกาย. Suspiria (1977)
Whose fault was it? ที่มีความผิดก็คือ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The yellow son of a bitch. It's his fault this happened. It's his yellow fuckin' fault. เป็นความผิดของไอ้เหี้ยนี่คนเดียว Day of the Dead (1985)
I-- it's not your fault you're stupid. - ขอโทษครับ ผม... - ก็ไม่ได้ผิดอะไร แค่ไม่ค่อยฉลาด Spies Like Us (1985)
It's not my fault for being the biggest and the strongest. มันไม่ใช่ความผิดของข้านี่ ที่ตัวใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า The Princess Bride (1987)
Whose fault is that? - ความผิดของใคร Punchline (1988)
It's not my fault you wouldn't play catch with him. มันไม่ใช่ความผิดของผม ที่คุณไม่เล่นขว้างรับลูกบอลกับพ่อคุณ Field of Dreams (1989)
Our psychology and handwriting gurus tried to fault them. จิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือของเราพยายามที่จะให้พวกเขาผิด The Russia House (1990)
It's not my fault he died. ไม่ใช่ความผิดฉันนะที่พ่อตาย The Cement Garden (1993)
It's not my fault if I get angry! ฉันไม่ผิดนะ ถ้าฉันจะโกรธ The Cement Garden (1993)
Is it my fault you weren't well? ว่าเป็นความผิดของฉันคุณไม่ดีหรือไม่ In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faultA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
faultA faultless plan is stifling, isn't it.
faultApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
faultAs it was written in haste, the book has many faults.
faultBecause a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.
faultBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
faultBy other's faults wise men correct their own.
faultCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
faultDespite all his faults, everybody likes him.
faultDespite all his faults he is popular.
faultDon't blame another for his faults.
faultDon't blame others for your own fault.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ข้อเสีย(n) disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
บกพร่อง(adv) defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai Definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
การขัดข้อง(n) hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความผิดพลาด(n) error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ข้อบกพร่อง(n) fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count Unit: ข้อ, ประการ
ข้อเสียหาย(n) fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
บกพร่อง[bokphrøng] (v) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss
บกพร่อง[bokphrǿng] (adv) EN: defectively ; faultily
ฟื้นฝอย[feūnføi] (v) EN: carp ; find fault with
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
จับผิด[japphit] (v, exp) EN: find faults ; find fault with  FR: prendre en défaut
จุดอ่อน[jut øn] (n, exp) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit  FR: faiblesse [ f ] ; point faible [ m ] ; point vulnérable [ m ]
การค้างชำระ[kān khāng chamra] EN: default in payment ; delay in payment
การขาดนัดพิจารณา[kān khāt nat phijāranā] (n) EN: default
การไม่ชำระหนี้[kān mai chamra nī] (n, exp) EN: non-performance ; default

CMU Pronouncing Dictionary
fault
faults
faulty
faulted
faulting

Oxford Advanced Learners Dictionary
fault
faults
faulty
faulted
faultier
faultily
faulting
faultiest
faultless
faultlessly

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙,  ] fault; blame #114 [Add to Longdo]
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ,  ] fault; defect; shortcomings #7,483 [Add to Longdo]
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ,   /  ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired #12,208 [Add to Longdo]
无瑕[wú xiá, ㄨˊ ㄒㄧㄚˊ,   /  ] faultless; perfect #35,882 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel #44,207 [Add to Longdo]
错处[cuò chu, ㄘㄨㄛˋ ㄔㄨ˙,   /  ] fault #89,538 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] fault; transgression #92,925 [Add to Longdo]
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ,     /    ] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on #108,450 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] fault; mistake #281,439 [Add to Longdo]
一百一[yī bǎi yī, ㄧ ㄅㄞˇ ㄧ,   ] faultless; impeccable [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Charakterfehler { m } | Charakterfehler { pl }fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]
Faultier { n }sloth [Add to Longdo]
Fehlerdiagnose { f }fault diagnostic [Add to Longdo]
Fehlereinflussanalyse { f }fault effect analysis [Add to Longdo]
Fehlereingrenzung { f }; Fehleranalyse { f }fault isolation [Add to Longdo]
Fehlermöglichkeitsanalyse { f }fault probability analysis [Add to Longdo]
Luftstrommangel { m }fault for air stream [Add to Longdo]
Störungseinkreisung { f }fault tracking-down procedure [Add to Longdo]
Verwerfungslinie { f } [ geol. ]fault line [Add to Longdo]
faulte; verfaulterotted [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
デフォルト;デフォールト[deforuto ; defo-ruto] (n) default #358 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
[つみ, tsumi] (adj-na, n) crime; fault; indiscretion; sin; (P) #2,473 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) #4,615 [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] (n, vs) break-down; failure; fault; accident; out of order; (P) #5,419 [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] (n, vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) #8,243 [Add to Longdo]
断層[だんそう, dansou] (n) (1) fault; dislocation; (2) gap; discrepancy; (P) #8,763 [Add to Longdo]
欠点[けってん, ketten] (n) faults; defect; weakness; (P) #9,534 [Add to Longdo]
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na, n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) #12,011 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault [Add to Longdo]
ページフォルト[ぺーじふぉると, pe-jiforuto] page fault [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0358 seconds, cache age: 1.856 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม