ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uprightly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uprightly-, *uprightly*, upright
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
uprightly(adv) in an upright position
honorably(adv) in an honorable manner, Syn. uprightly, Ant. dishonorably

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Uprightly

adv. In an upright manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Please return your seat backs to their full upright and locked position.แล้วก็เปลี่ยนเป็นความทุเรศ ชัดรึยัง นั่นคือความสัมพันธ์ของเรา.. Fight Club (1999)
I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine.I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine. Anna and the King (1999)
Stand upright! Upright!ยืนตรงๆ ยืนตรงๆ Failan (2001)
Upright! Upright!ตรงๆ ตรงๆ! Failan (2001)
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this.ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ The Day After Tomorrow (2004)
Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee.จงปราศจากความกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู. Kingdom of Heaven (2005)
- Seat in the upright position. - How long till we land?ปรับเบาะด้วยนะค่ะ \ อีกนานไหมกว่าเครื่องจะลง Red Eye (2005)
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ Red Eye (2005)
Your body should always be straight upright.ร่างกายควรจะยืดให้ตรงตลอดเวลา Innocent Steps (2005)
This is the upright pose, got that?นี่คือท่ายืดตรง เข้าใจ? Innocent Steps (2005)
Upright pose...ท่ายืดตรง... Innocent Steps (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อๆ(adv) sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
ตรงๆ(adv) uprightly, See also: honestly, Syn. ตรง, ซื่อ, Example: เราชอบคนพูดตรงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ตรง[trong] (adv) EN: straightly ; erectly ; uprightly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uprightly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top