ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand on

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand on-, *stand on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand on[PHRV] รักษาทิศทางและความเร็ว (ของเรือ)
stand on[PHRV] ยืนบน
stand on[PHRV] วางบน, Syn. sit on
stand on[PHRV] ยึดตาม, See also: ยึด
stand on[PHRV] เล่าความจริงของ
stand on[PHRV] เป็นพิธีการ
stand on[PHRV] เป็นตัวของตัวเอง
stand on[PHRV] ทำได้ง่ายมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take the scuttler to the taco stand on the border of Gotham city and bludhaven.ส่งสคัทเลอร์ไปที่ร้านทาโก้ ที่พรมแดนก็อตแธมและบลัดเฮเว่น The Lego Batman Movie (2017)
Yet permit me to stand on ceremony and introduce myself nonetheless.แต่อย่างไรเสีย ขอพระราชานุญาต ให้กระหม่อมได้แนะนำตนเอง Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I lose a lot for stand on mine that day.วันนั้นฉันเสียหลายอย่างไป ตอนเหยียบกับระเบิด Mine (2016)
There will come a time... when you will stand on this peak and place a stone on this mountain.แล้วมันจะถึงเวลา... ที่ลูกจะอยู่บนจุดสูงสุด และวางก้อนหินบนกองภูเขานี้ Moana (2016)
We stand on the brink of Armageddon.เราอยู่ในเวลาที่โลกใกล้ถึงกัลปาวสาน Resident Evil: The Final Chapter (2016)
You have to stand on your feet.คุณจะต้องยืนด้วยเท้าของคุณ The 48 (2014)
But I must stand on these insulating glass legs to prevent the electricity from going away into the floor.แต่ผมต้องยืนอยู่ บนฉนวนเหล่านี้ขาแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้กระแส ไฟฟ้าจากไปทิ้งลงไปในพื้น The Electric Boy (2014)
I can't even cast a simple spell anymore, let alone stand on my own two feet.คุณมาทำอะไรที่นี่? เรามาเพื่อแสดงความเสียใจ A Moveable Beast (2014)
We stand on the shoulders of those who did the hard work that such a fundamental transformation required.ที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่จำเป็น The World Set Free (2014)
These men are right on the edge and he wants to rile them up more by talking about a lying, thieving captain, then stand on a deserted beach and talk about an election.ลูกเรือเหล่านั้นยืนอยู่บนขอบหน้าผา และเขาต้องการสร้างความขุ่นเคืองเพิ่มมากขึ้น โดยการพูดถึงเรื่องที่โกหก กัปตันขี้ขโมย VIII. (2014)
Now if you stand on that wall and shoot another arrow there are only the same two possible outcomes:ตอนนี้ถ้าคุณยืนอยู่บนผนัง ที่และยิงลูกศรอีก มีเพียงเดียวกันสอง ผลลัพธ์ที่เป็นไป Standing Up in the Milky Way (2014)
How could you be sure John would stand on that exact spot?นายแน่ใจได้ไงว่า จอห์นจะไปยืนตรงจุดนั้น? The Empty Hearse (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand onAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
stand onCan you stand on your hands?
stand onDon't stand on ceremony. Just make yourself at home.
stand onI could scarcely stand on my feet.
stand onIf you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.
stand onIt made my hair stand on end.
stand onLet's not stand on ceremony.
stand onMake one's hair stand on end.
stand onPeople who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.
stand onPlease don't stand on ceremony.
stand onPoverty had taught him to stand on his own feet.
stand onStand on the (weighing) scales.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือยศถือศักดิ์[V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
โขย่ง[V] stand on tiptoe, Syn. กระโหย่ง, เขย่ง, Example: เขาโขย่งร่างพยายามมองลอดผ่านช่องเล็กๆ นั้นให้ได้, Thai definition: ยกร่างกายให้สูงขึ้น
เขย้อแขย่ง[V] stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อขะแหย่ง, เขย่ง, Example: เขาเขย้อแขย่งจะหยิบของบนหลังตู้ให้ได้, Thai definition: ตะเกียกตะกายจะให้ตัวสูงขึ้น
ไว้ยศ[V] stand on one's dignity, See also: be stuck up, be pride oneself upon one's rank, be conceited, Syn. ถือตัว, ปั้นยศ, Example: เขาเป็นถึงพลเอกในกองทัพบกสหรัฐ แต่เขาไม่ไว้ยศอะไรเลย, Thai definition: ถือตัวว่ามียศ
เสมอนอก[V] stand on the sidelines, See also: อยู่วงนอก, Example: งานนี้ท่านรัฐมนตรีคงได้แต่เพียงเสมอนอกเท่านั้น, Thai definition: เข้าด้วยอยู่ภายนอก
กระเย้อกระแหย่ง[V] tiptoe, See also: stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อแขย่ง, เขย่ง, Example: เด็กนักเรียนต่างก็กระเย้อกระแหย่งอยู่หน้าห้องพักอาจารย์ รอฟังผลการตัดสินโทษ
ตั้ง[V] stand erect, See also: stand on end, Syn. ตั้งชัน, Example: ขนตั้งชันเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน, Thai definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม
โหย่ง[V] stand on tiptoe, See also: hop on one foot, Syn. หย่ง, เขย่ง, กระหย่ง กระโหย่ง, Example: เขาโหย่งตัวขึ้นเพื่อจะมองได้ชัดยิ่งขึ้น, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง
อยู่ยาม[V] stand on guard, See also: keep watch, be on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่เวร, Example: แกจะต้องอยู่ยามที่นี่ตลอดคืนนี้, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
เงยหน้าอ้าปาก[v. exp.] (ngoēi nā ā pāk) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up   FR: ne pas avoir de soucis d'argent
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   
ถือยศถือศักดิ์[v.] (theūyottheūsak) EN: stand on one' s dignity   
ไว้ตัว[v.] (waitūa) EN: be stuck up ; stand on one's dignity   
ไว้ยศ[v.] (waiyot) EN: stand on one' s dignity   
อยู่ยาม[v. exp.] (yū yām) EN: stand on guard ; keep watch ; be on duty   FR: être de garde

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
一歩も引かない[いっぽもひかない, ippomohikanai] (exp) not budging an inch; to stand one's ground [Add to Longdo]
改まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P) [Add to Longdo]
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
教壇に立つ[きょうだんにたつ, kyoudannitatsu] (exp,v5t) (1) to stand on a podium; (2) to teach; to be a teacher [Add to Longdo]
形式張る[けいしきばる, keishikibaru] (v5r,vi) to stand on ceremony [Add to Longdo]
見識張る[けんしきばる, kenshikibaru] (v5r,vi) to assume an air of importance; to stand on one's dignity [Add to Longdo]
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top