ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potentiate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potentiate-, *potentiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potentiate[VT] เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potentiate \Po*ten"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Potentiated};
   p. pr. & vb. n. {Potentiating}.]
   To render active or potent. --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potentiate
   v 1: increase the effect of or act synergistically with (a drug
      or a physiological or biochemical phenomenon); "potentiate
      the drug"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top