ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ionians

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ionians-, *ionians*, ionian
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ionians มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ionians*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Ionian cities and towns like Miletus, in what is now Turkey, the most fundamental elements of the way we live now first appeared.ในเมืองโยนกและเมืองเช่น มิลีทัสในตอนนี้คืออะไรตุรกี, องค์ประกอบพื้นฐานที่สุด วิธีการที่เรามีชีวิตอยู่ใน ขณะนี้ปรากฏตัวครั้งแรก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
But I already reserved the holodeck. I thought we could take a moonlit stroll through the marshlands of Oshionian Prime.Wir können durch das Sumpfland von Oshionian Prime gehen. Fury (2000)
This here is Dr. Temperance Brennan from the jeffersonian.Das hier ist Dr. Temperance Brennan vom Jeffersionian Institut. The Wannabe in the Weeds (2008)
Play with Maxwell for a while and take Monday night offNehmen Sie sich Montagabend frei. Wofür? - Die Ionian Hall. Lured (1947)
He´s left The United Kingdom 4 times since January 7th Very interesting.Machen Sie eine Aktennotiz für Inspektor Barrett. "Ionian Hall, Lured (1947)
You met Miss Sandra at the concert through an advertisement... That´s absurd.Sie haben Miss Carpenter über ein Inserat in der Ionian Hall kennengelernt. Lured (1947)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน[N] Ionian, See also: Ionian Greece, Greek, Syn. โยนก, Thai definition: ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยน[n. prop.] (Yōn ) EN: Ionian ; Ionian Greece ; Greek   
ยวน[n. prop.] (Yūan ) EN: Ionian ; Cochin-chinese   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hypoionisch {adj}Hypoionian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオニア旋法[イオニアせんぽう, ionia senpou] (n) Ionian mode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top