ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gingery

JH IH1 N JH ER0 IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gingery-, *gingery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)

CMU English Pronouncing Dictionary
GINGERY JH IH1 N JH ER0 IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spekulatius {m} [cook.]gingery biscuit [Br.]; gingery cookie [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gingery \gingery\ adj.
   tasting of ginger; spicy; -- used of tastes.
 
   Syn: hot, peppery, spicy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gingery
   adj 1: having a taste like that of ginger
   2: (used especially of hair or fur) having a bright orange-brown
     color; "a man with gingery hair and bright blue eyes"; "a
     ginger kitten" [syn: {ginger}, {gingery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top