ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anstrengend

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anstrengend-, *anstrengend*, anstrengen
German-Thai: Longdo Dictionary
anstrengend(adj adv) ที่ทำให้เหนื่อยล้า เครียด เช่น Der Straßenbau ist anstrengend. งานสร้างถนนเป็นงานที่เหนื่อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstrengend {adj}arduous [Add to Longdo]
anstrengend {adv}arduously [Add to Longdo]
anstrengend; ermüdend {adj}strenuous [Add to Longdo]
anstrengend {adv}strenuously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  anstrengend /anʃtrɛŋənt/
   arduous; arduously; straining; strenuous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top