ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amortization

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amortization-, *amortization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortization๑. การผ่อนชำระหนี้๒. การทยอยตัดบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationการทยอยตัดบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationค่าเสื่อมราคา, Example: ศัพท์ที่คนอเมริกันใช้แทนคำว่า depreciation หมายถึง การเสื่อมค่าหรือราคาของทรัพย์สิน วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคา อาจใช้วิธีเฉลี่ยค่าเสื่อมของทรัพย์สิน ตลอดอายุการใช้งาน อาจใช้เป็นศัพท์ทางการบัญชี หมายถึง การจ่ายคืนหนี้ในลักษณะค่อยๆ จ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งแต่ละงวดจะเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน ศัพท์คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน แปลว่า การตาย ความหมายตามตัวอกัษร คือ การหักล้างหนี้สิน [สิ่งแวดล้อม]
Amortizationการตัดบัญชี [การบัญชี]

WordNet (3.0)
amortization(n) the reduction of the value of an asset by prorating its cost over a period of years, Syn. amortisation
amortization(n) payment of an obligation in a series of installments or transfers, Syn. amortisation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amortization

n. [ LL. amortisatio, admortizatio. See Amortize, and cf. Admortization. ] 1. (Law) The act or right of alienating lands to a corporation, which was considered formerly as transferring them to dead hands, or in mortmain. [ 1913 Webster ]

2. The extinction of a debt, usually by means of a sinking fund; also, the money thus paid. Simmonds. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it's amortized over 10 birthdays.โอ, นั่นมันมากกว่าของขวัญวันเกิด 10 ครั้ง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
So as you can see, within two years of opening the salon, you will have amortized all the start-up costs.อย่างที่คุณเห็น คุณจะสามารถคืนทุนได้หมดเลย พอคุณเปิดร้านครบสองปี What's the Good of Being Good (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตัดจำหน่าย[khā tat jamnāi] (n, exp) EN: amortization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amortization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amortization
amortizations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsart { f }amortization type [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag { m }amortization amount [Add to Longdo]
Abschreibungsbuchung { f }amortization posting [Add to Longdo]
Abschreibungsfeld { n }amortization field [Add to Longdo]
Abschreibungskorrektur { f }amortization adjustment [Add to Longdo]
Abschreibungskosten { pl }amortization costs [Add to Longdo]
Abschreibungsliste { f }amortization list [Add to Longdo]
Abschreibungsmethode { f }amortization method [Add to Longdo]
Abschreibungsmode { f }amortization mode [Add to Longdo]
Abschreibungsparameter { m }amortization parameter [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode { f }; Abschreibungsdauer { f }amortization period [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose { f }amortization forecast [Add to Longdo]
Abschreibungsrate { f }amortization rate [Add to Longdo]
Abschreibungsrechnung { f }amortization calculation [Add to Longdo]
Abschreibungsregel { f }amortization rule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減債基金[げんさいききん, gensaikikin] (n) amortization fund; amortisation fund; sinking fund [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n, vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n, vs, adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top