Search result for

aigles

(78 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aigles-, *aigles*, aigle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aigles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aigles*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As much as I love hosting couples therapy, you guys need to hit Craiglist.ไม่ว่าฉันจะชอบเป็นคนดูแล การบำบัดชีวิตคู่นี่นะ แต่พวกคุณต้องเริ่มทำรายการลำดับความสำคัญแล้วละ Falling Ash (2011)
No dreams to arrangeDie Maiglöckchen nicht The Great Muppet Caper (1981)
No dreams to arrangeDie Maiglöckchen nicht The Great Muppet Caper (1981)
"And then, "the little white bells "of the lily of the valley...Sofort richteten sich die Köpfchen der Maiglöckchen die Köpfchen der Maiglöckchen wieder auf. Life Is a Long Quiet River (1988)
Miss Welland the usual- - Lilies of the valley.- Die Maiglöckchen zu schicken? The Age of Innocence (1993)
It's wonderful to wake every morning with lilies of the valley in my room.Es ist wunderschön, jeden Morgen mit dem Duft von Maiglöckchen zu erwachen. The Age of Innocence (1993)
I don't remember how she looks... but she smells like lilies of the valley and summer.Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie sie aussieht, aber ich weiß noch, wie sie riecht. Nach Maiglöckchen und Sommer. Beyond Silence (1996)
I know I didn't collect much, but there's no lily of the valley around here.Ja, ich weiß. Ich hab nicht viel gepflückt, aber hier gibt es keine Maiglöckchen. The Children of the Marshland (1999)
What are you going to do with all these lilies?Was macht ihr mit den vielen Maiglöckchen? The Children of the Marshland (1999)
For all you know, your lilies will make you more money than my potatoes.Dann verdient ihr mit euren Maiglöckchen mehr als ich mit meinen Kartoffeln! The Children of the Marshland (1999)
Lilies bring luck, potatoes don't.Unsere Maiglöckchen bringen Glück, Kartoffeln nicht! The Children of the Marshland (1999)
Very few lilies, huhDas sind nicht gerade viele Maiglöckchen! The Children of the Marshland (1999)
Her name is Marie.Morgen Mittag verkaufen wir Maiglöckchen! Sie heißt Marie! The Children of the Marshland (1999)
- Nice to see you.Mr. Kraigle. Dead End (2001)
- Mr. Kraigle.- Danke. - Mr. Kraigle. Dead End (2001)
Revel in the fact that when you get home, for a few weeks, your shit's not gonna stink.Sie können stolz sein. Packen Sie zusammen, und wenn Sie nach Hause kommen, wird lhre Scheiße die nächsten paar Wochen nach Maiglöckchen duften. In Ordnung? The Kingdom (2007)
"man, beast and all magical beings lived together under Aiglin the Father Tree.Menschen, Tiere und Zauberwesen unter Aiglin, dem Vaterbaum lebten." Hellboy II: The Golden Army (2008)
Oh, you feel like not a smell of thrush? The only flower I see, is you.Es riecht nach Maiglöckchen, oder? Ich seh nur eine Blume: dich. Camping 2 (2010)
Lily of the Valley.Maiglöckchen. North Sea Texas (2011)
Saying it was most likely a flower called lily of the valley.Die sagen, es war wahrscheinlich... eine Blume namens Maiglöckchen. Face Off (2011)
As much as I love hosting couples' therapy you guys need to hit Craigslist.So sehr ich es auch liebe, Paartherapien zu beherbergen, solltet ihr doch bei Craiglist nachschlagen. Falling Ash (2011)
Mr. Daigle. I thought you and I were square.Mister Daigle, ich dachte, wir zwei wären uns einig. Still Mine (2012)
I realize you're probably a very busy man, Mr. Daigle.Es ist mir bewusst, dass Sie ein vielbeschäftigter Mann sind, Mister Daigle. Still Mine (2012)
Additionally, Mr. Raymond Debley - you'll recognize that name, Mr. Daigle - one of the most successful and respected builders in New Brunswick inspected the house on 10 July and those are his findings.Zusätzlich hat Mister Raymond Debley, den kennen Sie sicher, Mister Daigle, er ist einer der anerkanntesten Baumeister in New Brunswick, am 10. Juli das Haus inspiziert, und das hier sind seine Ausführungen. Still Mine (2012)
It was the lily of the valley.Es waren Maiglöckchen. Live Free or Die (2012)
Here comes Lily of the Valley.Hier kommt das Maiglöckchen. Svengali (2013)
It's an ivory satin-draped bodice Wita Broad yoke and a gored skirt, trimmed with the lilies of the valley.Es ist ein hüftbetontes, mit Satin drapiertes Elfenbeinkorsett, und ein Bahnenrock, verziert mit Maiglöckchen. Of Monsters and Men (2013)
- I think Craigslist is the way to go.- Ich denke, Craiglist ist die richtige Richtung. VCR Maintenance and Educational Publishing (2014)
It's Convallaria majalis, Lily of the valley.Das ist Convallaria majalis, Maiglöckchen. The Way Out (2014)
Lily of the valley?Maiglöckchen? The Way Out (2014)
This is Lily of the valley, but it looks exactly the same as wood garlic...Das ist Maiglöckchen, aber es sieht wie Bärlauch aus. The Way Out (2014)
In a cowslip's bell I lie. There I crouch when owls do cry.Bette mich in Maiglöcklein, lausche da, wenn Eulen schreien. Rogues' Gallery (2015)
His son was called the Eaglet.Napoleons Sohn ist der Aiglon. Eva & Leon (2015)
The EagletL'Aiglon von Edmond Rostand Eva & Leon (2015)
The King of Rome was also known as Eaglet.Der Aiglon hieß auch "König von Rom". Eva & Leon (2015)
Lachlan to bear the rings, and sprays of lilies of the valley.Lachlan, der die Ringe trägt und Maiglöckchen-Ansteckblumen. She Wants Revenge (2015)
- Lilies of the valley.Maiglöckchen. Mabel (2017)
As I said, it's... it's gently loved. In my Craig List...In der Anzeige stand, dass es Gebrauchsspuren hat, bei Craiglist... C-19 (2017)
Thomas Daigle, CBC News.Thomas Daigle, CBC News. Icarus (2017)
Everyone has to wear a sprig of lilies of the valley on May Day.Heute muss man... Maiglöckchen tragen. The Razor's Edge (1946)
Your brains must be rattling. What you got up there, Chinese bells?Was hast du eigentlich in deiner Birne da oben drin, Maiglöckchen? On the Waterfront (1954)
I just don't see how Claude Daigle got the medal.- Rhoda. - Wieso nur bekam Claude Daigle sie? The Bad Seed (1956)
It was 8-year-old Claude Daigle the only child of Mr. and Mrs. Henry Daigle of 126 Willow Street.Es ist der 8-jährige Claude Daigle, das einzige Kind von Mr. Und Mrs. Henry Daigle. The Bad Seed (1956)
Mother, we didn't really have our lunch because Claude Daigle was drowned.- Mutter... Es gab kein Mittagessen, weil Claude Daigle ertrunken ist. The Bad Seed (1956)
It was Claude Daigle who got drowned, not me.Claude Daigle ist ertrunken, nicht ich. The Bad Seed (1956)
- I've just come from seeing Mrs. Daigle. - Oh, dear.Ich war gerade bei Mrs. Daigle. The Bad Seed (1956)
Rhoda wasn't friendly with the boy and my husband and I haven't even met the Daigles.Mein Mann und ich kennen die Daigles nicht einmal. The Bad Seed (1956)
Miss Fern, this has been a terrible tragedy for Mrs. Daigle.Das ist eine schreckliche Tragödie für Mrs. Daigle, weil sie ihr einziges Kind verloren hat. The Bad Seed (1956)
You didn't have to let us in.- Wir sind Mrs. Und Mr. Daigle. The Bad Seed (1956)
I said so over and over to Mr. Daigle.Ich sage es Mr. Daigle immer wieder. The Bad Seed (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรี[n.] (insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
ลูกนกอินทรี[n. exp.] (lūk nok insī) FR: aiglon [m]
นกอินทรี[n.] (nok insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
นกอินทรีดำ[n. exp.] (nok insī dam) EN: Black Eagle   FR: Aigle noir [m] ; Aigle malais [m]
นกอินทรีหางขาว[n. exp.] (nok insī hāng khāo) EN: White-tailed Eagle   FR: Pygargue à queue blanche [m] ; Pygargue ordinaire [m] ; Grand Aigle pêcheur [m] ; Orfraie ; Grand Aigle de mer [m]
นกอินทรีหัวไหล่ขาว[n. exp.] (nok insī hūalai khāo) EN: Imperial Eagle   FR: Aigle impérial [m]
นกอินทรีเล็ก[n. exp.] (nok insī lek) EN: Booted Eagle   FR: Aigle botté [m] ; Faucon pattu [m]
นกอินทรีปีกลาย[n. exp.] (nok insī pīk lāi) EN: Greater Spotted Eagle   FR: Aigle criard [m] ; Grand Aigle criard [m] ; Grand Aigle tacheté [m] ; Aigle canardier [m]
นกอินทรีสีน้ำตาล[n. exp.] (nok insī sī nāmtān) EN: Tawny Eagle   FR: Aigle ravisseur [m]
นกอินทรีแถบปีกดำ[n. exp.] (nok insī thaēp pīk dam) EN: Bonelli's Eagle   FR: Aigle de Bonelli [m] ; Aigle à queue barrée [m]
นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป[n. exp.] (nok insī thung yā sátep) EN: Steppe Eagle   FR: Aigle des steppes [m]
นกออก[n. exp.] (nok øk) EN: White-bellied Sea-Eagle   FR: Pygargue blagre [m] ; Aigle pêcheur d’Asie [m] ; Pygargue à ventre blanc [m]
เหยี่ยวดำท้องขาว[n. exp.] (yīo dam thøng khāo) EN: Blyth's Hawk-Eagle   FR: Aigle de Blyth [m] ; Spizaëte de Blyth [m]
เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว[n. exp.] (yīo ngøn sī nāmtān thøng khāo) EN: Wallace's Hawk Eagle   FR: Aigle de Wallace [m] ; Spizaëte de Wallace [m] ; Petit Aigle de Wallace [m]
เหยี่ยวนิ้วสั้น [n. exp.] (yīo niū san) EN: Short-toed Eagle ; Short-toed Snake-Eagle   FR: Circaète Jean-le-Blanc [m] ; Aigle Jean-le-Blanc [m] ; Circaète des serpents [m] ; Milan blanc [m]
เหยี่ยวนกเขาท้องขาว[n. exp.] (yīo nok khao thøng khāo) EN: Northern Goshawk   FR: Autour des palombes [m] ; Épervier autour [m] ; Autour commun [m] ; Gros Épervier [m] ; Émouchet des pigeons [m] ; Épervier bleu [m] ; Aigle chasseur [m]
เหยี่ยวออสเปร[n.] (yīo øsprē) EN: Osprey   FR: Balbuzard pêcheur [m] ; Aigle pêcheur [m] ; Balbuzard fluviatile [m] ; Petit Aigle pêcheur [m] ; Aigle plongeur [m]
เหยี่ยวภูเขา [n. exp.] (yīo phūkhao) EN: Mountain Hawk Eagle   FR: Aigle montagnard [m] ; Spizaëte montagnard [m] ; Spizaète ordinaire [m] ; Spizaète d'Hodgson [m]
เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา[n. exp.] (yīo plā lek hūa thao) EN: Lesser Fish-Eagle   FR: Pygargue nain [m] ; Petit Aigle pêcheur [m]
เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา[n. exp.] (yīo plā yai hūa thao) EN: Grey-headed Fish-Eagle   FR: Pygargue à tête grise [m] ; Aigle pêcheur à tête grise [m]
เหยี่ยวรุ้ง[n. exp.] (yīo rung) EN: Crested Serpent-Eagle   FR: Serpentaire bacha [m] ; Aigle des serpents [m] ; Aigle serpentaire [m]
เหยี่ยวต่างสี[n. exp.] (yīo tāng sī) EN: Changeable Hawk Eagle   FR: Aigle huppé [m] ; Spizaète huppé [m] ; Spizaëte variable [m]
เหยี่ยวท้องแดง[n. exp.] (yīo thøng daēng) EN: Rufous-bellied Eagle   FR: Aigle à ventre roux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIGLE    D EY1 G AH0 L
DAIGLER    D EY1 G L ER0
HAIGLER    HH EY1 G L ER0
KAIGLER    K EY1 G L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maiglöckchen {n} [bot.]lily of the valley [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top