ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whitehall

W AY1 T HH AO2 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whitehall-, *whitehall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Whitehall[N] ชื่อถนนในกรุงลอนดอน
Whitehall[N] รัฐบาลอังกฤษ (เพราะที่ตั้งของหลายกระทรวงอยู่บนถนน Whitehall ในกรุงลอนดอน)
Whitehall[N] เมืองในตอนกลางของรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whitehall(ไวทฺ'ฮอล) n. รัฐบาลอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whitehall is secure.ไวท์ฮอล ปลอดภัย. V for Vendetta (2005)
Just got a local address and phone number for Carl Stanton in the northwest... whitehall drive, number 204.เพิ่งได้ที่อยู่และเบอร์โทร ของคาร์ล สแตนตันในนอร์ทเวสต์ ไวท์ฮอลไดรฟ์ เลขที่ 204 Quill (2012)
Then some prick in Whitehall decides that it's too expensive to keep me on.และก็ไอ้เบื้อกบางคนในห้องสีขาว นั่นมันมีมูลค่ามากเกิน Vengeance, Part 1 (2012)
- Classic Whitehall mandarin.ข้าราชการเส้นใหญ่ที่ไวท์ฮอลล์ Spectre (2015)
70 WHITEHALL THE CABINET OFFICEเลขที่ 70 ไวท์ฮอล สำนักรัฐมนตรี London Has Fallen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHITEHALL W AY1 T HH AO2 L
WHITEHALL HH W AY1 T HH AO2 L
WHITEHALL'S W AY1 T HH AO2 L Z
WHITEHALL'S HH W AY1 T HH AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Whitehall (n) wˈaɪthˈɔːl (w ai1 t h oo1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白厅[Bái tīng, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄥ, / ] Whitehall, #144,532 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイトホール[, howaitoho-ru] (n) Whitehall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Whitehall
   n 1: a wide street in London stretching from Trafalgar Square to
      the Houses of Parliament; site of many government offices
   2: the British civil service

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top