ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soziale

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soziale-, *soziale*
German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
soziale Missständesocial evils [Add to Longdo]
Sozialeinrichtung {f}social services [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
社会福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] soziale_Wohlfahrt, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
身分[みぶん, mibun] soziale_Stellung, -Stand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top