ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sorely

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorely-, *sorely*, sore
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorely(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด, Syn. extremely, severely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was sore as hell that you wasn't here to go out this morning.เขาโกรธมากที่นายไม่มาทำงานเมื่อเช้า Of Mice and Men (1992)
George, this mule has a sore foot. Lead her back to the stableจอร์จ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ จูงมันไปทีคอก Of Mice and Men (1992)
Is it very sore?เขาตั้งใจมากเลย รู้ไหม? The Cement Garden (1993)
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
Are we touching a sore spot?เราสัมผัสกันจุดเจ็บ? In the Name of the Father (1993)
Why are you getting narky again? Touching a sore spot? What was her name?คุณจะได้รับ narky อีกครั้งเพราะเหตุใด สัมผัสจุดเจ็บ? In the Name of the Father (1993)
- Tingling like sore or like itchy?- แปล๊บๆ หรือประมาณอาการคันเหรอ Junior (1994)
For I am sorely needed here at the ashram.ผมปฏิบัติธรรม... ...ที่นี่... ...ในอารามแห่งแสง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Are your legs sore?ชื่นใจจัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค Night and Fog (1956)
We're gonna all get sore throats if we keep it up.เราจะทุกคนได้รับเจ็บคอถ้าเราให้มันได้ 12 Angry Men (1957)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sorely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorely

WordNet (3.0)
sorely(adv) to a great degree
painfully(adv) in or as if in pain, Syn. sorely, Ant. painlessly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sorely

adv. In a sore manner; grievously; painfully; as, to be sorely afflicted. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leidgeprüft { adj }sorely afflicted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[uzuuzu] (n, adv, vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top