ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roses

R OW1 Z IH0 Z   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roses-, *roses*, rose
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rosesกุหลาบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was at Coachella and Guns N' Roses got back together, but this is way cooler.ฉันไปโคเชลล่า กันส์แอนด์โรสเซสคืนเวที แต่นี่จัดใหญ่ไฟกะพริบกว่า xXx: Return of Xander Cage (2017)
Lana Turner's roses are better than mine.กุหลาบของลานา เทอร์เนอร์สวยกว่าของฉัน Rules Don't Apply (2016)
I'm pregnant. There were silver-white roses and red lilies all over the house.ฉันท้อง ที่นั่นมีกุหลาบสีเงิน-ขาว Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
Roses are very nice, definitely roses.ดอกกุหลาบก็ดี เอากุหลาบแน่ๆ The House of Black and White (2015)
Shall we stick golden roses in half the meat pies to commemorate your generosity?งั้นให้เรายัดกุหลาบสีทองครึ่งนึงพายเนื้อดีไหม ทุกคนจะได้รู้ว่าท่านใจบุญแค่ไหน The Lion and the Rose (2014)
But antidotes don't always work, which is why he wears roses that reek of perfume.แต่ยาถอนพิษเชื่อมั่นไม่ได้ เขาจึงต้องมีกุหลาบกลิ่นฟุ้งออกไป The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Roses pull in love and romance.ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ ของความรักและความโรแมนติก The Axeman Cometh (2013)
Why are there roses in here?ทำไมมีดอกกุหลาบในห้องนี้ ? The Axeman Cometh (2013)
♪ Lay me down on a bed of rosesให้ร่างฉันนอนบนเตียงโรยกุหลาบ The Quarterback (2013)
♪ Lay me down on a bed of rosesให้ร่างฉันนอนบนเตียงโรยกุหลาบ The Quarterback (2013)
It was said than when Santa Theresa de Avila died, the smell of roses lingered in the convent for days.ว่ากันว่า ตอนที่นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาสิ้นลม กลิ่นดอกกุลาบยังอบอวล The Name Game (2013)
♪ The Mentalist 5x11 ♪ Days of Wine and Roses Original Air Date on January 6, 2013== The Mentalist 5x11 == Days of Wine and Roses Original Air Date on January 6, 2013 Days of Wine and Roses (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosesBetty brought some roses and Jane some carnations.
rosesBrian took some roses.
rosesGather roses while you may. [Proverb]
rosesGive her these roses, and she will be pleased.
rosesGive me two red roses and three white ones.
rosesHave your roses come out yet?
rosesHe is cultivating roses.
rosesHe painted a picture of roses.
rosesI am good at raising roses.
rosesI bought flowers - roses, lilies, and so on.
rosesI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
rosesI grow many kinds of roses.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อกุหลาบ[n. exp.] (chø kulāp) FR: bouquet de roses [m] ; gerbe de roses [f]
ดงกุหลาบ[n. exp.] (dong kulāp) EN: thicket of roses   FR: massif de roses [m]
สวนดอกกุหลาบ[n. exp.] (sūan døk kulāp) EN: rose garden   FR: roseraie [f] ; jardin des roses [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSES    R OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roses    (n) rˈouzɪz (r ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]
インプロセス[, inpurosesu] (n) {comp} in-process [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top