ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pixie

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pixie-, *pixie*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pixie(n) ภูตฝรั่ง (ตัวเล็กกว่ามนุษย์), Syn. pixy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pixie voices!เสียงนางฟ้า! The Russia House (1990)
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
There's pixies everywhere.โลกหมนุนไปหมด Surf's Up (2007)
Oh, I borrowed this pixies box set from rufus. I, um, I was gonna return it.ผมขอยืมบ๊อกเซตของพิกซี่จากรูฟัสไป The Magnificent Archibalds (2008)
You think you can bring him back to life with that pixie dust?คิดว่ามันจะเป็นผงวิเศษ ชุบชีวิตได้งั้นเหรอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Barry lost his job for taking me to a Pixies concert.แบรี่ตกงานเลยพาผม ไปดูคอนเสิร์ตวงพิกซีส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Not unlike balancing a Faberge egg on a Pixie Stick.คล้ายกับวางไข่ฟาร์เบอร์เจ บนแท่งพิกซี่ The Roommate Transmogrification (2011)
Look, I was into you pretty hard a couple years ago 'cause you were hot like a pixie and I thought you were pretty much cooler than every other girl in the school, but turns out, you're kind of nuts.ฟังนะ ฉันเคยหลงเธอมากเมื่อสองปีก่อน เพาะเธอฮอต เหมือนเทพธิดา และฉันคิดว่า เธอน่าจะเจ๋งกว่าสาวๆคนอื่นในโรงเรียน I Kissed a Girl (2011)
Maybe I can find someone with a cute pixie haircut.บางทีนายอาจจะเจอ สักคนที่ตัดผมทรงพิ๊กซี่ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Pixie cut over there has got one a mile high.สาวผมสั้นคนนั้น ถูกตัดออกไปเลยรึไง Dreamy (2012)
Negative, the pixie has left the toadstool. No!ขอปฏิเสธ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว The First Chang Dynasty (2012)
Negative, the pixie has left the toadstool.ขอปฏิเสธ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว The First Chang Dynasty (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pixie

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pixie
pixies

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクシー;ピグシ;ピスキー[pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
小鬼[こおに, kooni] (n) imp; elf; pixie; goblin; devilkin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pixy \Pix"y\, Pixie \Pix"ie\, n.; pl. {Pixies}. [For Pucksy,
   from Puck.]
   1. An old English name for a fairy; an elf. [Written also
    {picksy}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A low creeping evergreen plant ({Pyxidanthera
    barbulata}), with mosslike leaves and little white
    blossoms, found in New Jersey and southward, where it
    flowers in earliest spring.
    [1913 Webster]
 
   {Pixy ring}, a fairy ring or circle. [Prov. Eng.]
 
   {Pixy stool} (Bot.), a toadstool or mushroom. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pixie
   n 1: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn:
      {elf}, {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   2: creeping evergreen shrub having narrow overlapping leaves and
     early white star-shaped flowers; of the pine barrens of New
     Jersey and the Carolinas [syn: {pyxie}, {pixie}, {pixy},
     {Pyxidanthera barbulata}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top