ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patchwork

P AE1 CH W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patchwork-, *patchwork*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patchwork(n) สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน, See also: งานผ้าที่ประกอบด้วยเศษผ้าหลาย ๆ สีมาทำให้เข้ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
patchwork(n) การเย็บปะติดปะต่อกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plots.เสมือนแผนที่โบราณ จุดที่เป็นแสงสว่าง แสดงให้เห็นถึงโครงงานที่ล้มเหลว Home (2009)
It's a patchwork orchestra.วงออร์เคสตร้าหลวมๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Hmm. Our patchwork man.อืมม นายหน้าปุปะ Need to Know (2010)
It'll be nothing more than a patchwork of ships.จะมีไม่มาก กว่าการเย็บปะติดปะต่อกันของเรือ 300: Rise of an Empire (2014)
This technology has transformed human civilization from a patchwork of cities, towns and villages into an intercommunicating organism... linking us at light speed... to each other... and to the cosmos.เทคโนโลยีนี้ได้เปลี่ยน อารยธรรมมนุษย์ จากการเย็บปะติด ปะต่อกันของเมือง, เมืองและหมู่บ้าน The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATCHWORK P AE1 CH W ER2 K
PATCHWORKS P AE1 CH W ER2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patchwork (n) pˈætʃwɜːʳk (p a1 ch w @@ k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッチワーク[pacchiwa-ku] (n) patchwork; (P) [Add to Longdo]
寄せ切れ[よせぎれ, yosegire] (n) patchwork [Add to Longdo]
継ぎ紙;継紙[つぎがみ, tsugigami] (n) paper patchwork [Add to Longdo]
継ぎ当て;継当て[つぎあて, tsugiate] (n) patchwork [Add to Longdo]
継ぎ物;継物[つぎもの, tsugimono] (n) doing patchwork; an item needing patching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patchwork \Patch"work`\, n.
   Work composed of pieces sewed together, esp. pieces of
   various colors and figures; hence, anything put together of
   incongruous or ill-adapted parts; something irregularly or
   clumsily composed; a thing patched up. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patchwork
   n 1: a theory or argument made up of miscellaneous or
      incongruous ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge},
      {jumble}]
   2: a quilt made by sewing patches of different materials
     together [syn: {patchwork}, {patchwork quilt}]
   3: sewing consisting of pieces of different materials sewn
     together in a pattern

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top