หรือคุณหมายถึง einsendeschluß?
Search result for

einsendeschluss

(8 entries)
(0.1204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einsendeschluss-, *einsendeschluss*, einsendeschlus
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา einsendeschluss มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *einsendeschluss*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The deadline is Friday.Einsendeschluss ist Freitag. Unthinkable (2010)
I had this application for an apprenticeship, and it had to be submitted by the weekend.Ich habe einen Praktikum-Bewerbungsfilm gemacht und den Einsendeschluss verpasst. Into the Storm (2014)
And remember, the deadline for our weekly contest is midnight tomorrow.Denken Sie dran, Einsendeschluss für den Wettbewerb ist morgen um Mitternacht. The Quilting (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsendeschluss(n) |der, pl. Einsendeschlüsse| กำหนดส่ง, See also: S.; der Abgabetermin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsendeschluss {m}closing date [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Einsendeschluss [ainsɛndəʃlus] (n) , s.(m )
     closing date
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top