ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analysis,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analysis,-, *analysis,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analysis, break-evenการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, contentการวิเคราะห์เนื้อหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, networkการวิเคราะห์ข่ายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, systemsการวิเคราะห์ระบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analysis, Comparativeการวิเคราะห์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Analysis, Complexationการวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน [การแพทย์]
Analysis, Coveriateวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติปรับข้อมูลในกรณี [การแพทย์]
Analysis, Drugการวิเคราะห์ยา [การแพทย์]
Analysis, Interimการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น [การแพทย์]
Analysis, Itemการวิเคราะห์ข้อสอบ [การแพทย์]
Analysis, Kinetic Reactionการวิเคราะห์แบบไคเนติก [การแพทย์]
Analysis, Qualitativeการวิเคราะห์คุณภาพ, การตรวจวัดเชิงคุณภาพ, คุณภาพวิเคราะห์, การแยกวัตถุธาตุ [การแพทย์]
Analysis, Quantitativeการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์หาปริมาณสาร, ปริมาณวิเคราะห์, วิเคราะห์แบบปริมาณ, การวิจัยเชิงปริมาณ, การทราบจำนวนวัตถุธาตุ, การวิเคราะห์ด้านปริมาณ, การตรวจวัดเชิงปริมาณ [การแพทย์]
Analysis, Sequentialการวิเคราะห์เป็นระยะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
Thank you for that scientific analysis, Mr. Smith.-ขอบคุณ สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ Event Horizon (1997)
Thank you for that fine forensic analysis, Mr. Bodine.ขอบคุณที่ทำภาพสวยๆ ให้เห็น Titanic (1997)
My child, if your mom and dad would have done so much analysis, then you would have never been born.พ่อหนุ่ม, ถ้าแม่และพ่อเธอมีการวิเคราะห์อย่างหนัก ถ้างั้น เธอจะไม่มีทางได้เกิดมาเด็ดขาด Namastey London (2007)
Are you done with your armchair analysis, 3-Divorce annie?พูดจบหรือยัง แม่นางสามโบสถ์หย่าสามครั้ง? Hello, Little Girl (2008)
I'm expediting the STR analysis, so soon, I hope.อีกนานมั้ยกว่าคุณจะได้ดีเอ็นเอ ผมจะเร่งผลการวิเคราะห์ คงเสร็จในเร็วๆนี้หวังว่างั้นน่ะ Some Kinda Love (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
We did a DNA analysis, but we couldn't find a match.ผมได้ทำการตรวจสอบ DNA แล้ว แต่ไม่พบข้อมูลใดที่ตรงกันเลย Episode #1.7 (2009)
Avalon's names, and Dr. Brennan's analysis, this is most likely Louis Lampcov.รายชื่อของอเวลอน และการวิเคราะห์ ของดร.เบรนเนน นี่ดูเหมือนคือ หลุยส์ แลมป์คอฟ Harbingers in a Fountain (2009)
Now based on Dr. Bishop's analysis, the explosion is triggered by a specific VHF frequency.อยู่บนพื้นฐาน การวิเคราะห์ของ ดร.บิช็อป การระเบิดจะถูกเหนี่ยวไก ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง VHF Fracture (2009)
We'll run this through facial recognition analysis, get it out worldwide.เราจะทดสอบกับโปรแกรม วิเคราะห์ภาพใบหน้า The Negotiation (2010)
Perfectly sound analysis, but I was hoping you'd go deeper.วิเคราะห์ทได้ยอดเยี่ยมดี แต่ผมต้องการข้อมูลที่สำคัญกว่านั้น A Study in Pink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analysis, In the last analysis, methods don't educate children; people do.

Japanese-English: EDICT Dictionary
性格診断;性格判断;性格判別;性格分析[せいかくしんだん(性格診断);せいかくはんだん(性格判断);せいかくはんべつ(性格判別);せいかくぶんせき(性格分析), seikakushindan ( seikakushindan ); seikakuhandan ( seikaku handan ); seikakuhanbets] (n) personality assessment (analysis, determination, identification) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム分析[システムぶんせき, shisutemu bunseki] system analysis, systems analysis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top