ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sanger-

S AE1 NG ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sanger, *sanger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
SANGER S AE1 NG ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンガリズム[sangarizumu] (n) Sangerism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a passanger, he was sitting right in front of me.เขาเป็นผู้โดยสารนะ เขานั่งอยู่ข้างหน้าผม Phantom Traveler (2005)
I'm not a Nazi, if that's your implication, Mr. Sanger.ผมไม่ใช่นาซี ถ้านั่นคือนัยของคุณ คุณแซงเกอร์ Shanghai (2010)
Travis's Dark Passanger is a part of him.แล้วเรื่องที่จะช่วยเขาล่ะ? Are You...? (2012)
"The Sanger City National Bank in Sanger, Indiana."die National Bank in Sanger, Indiana, Bonnie and Clyde (1967)
Margaret Sanger...Margaret Sanger, The Damned (1969)
Call me at the Calanques. I'll call you at the Calanques.Hast du mich in der Calanquesangerufen? Flic Story (1975)
How do you feel about capital punishment, Mr. Sanger?Und wie denken Sie über die Todesstrafe, Mr Sanger? Suspect (1987)
Mr. Sanger's opinion isn't germane.Mr Sangers Meinung ist nicht relevant. Suspect (1987)
Will you please answer, Mr. Sanger?Würden Sie bitte antworten, Mr Sanger? Suspect (1987)
- Thank you, Mr. Sanger.- Danke, Mr Sanger. Suspect (1987)
Good morning, Mr. Sanger.Guten Morgen, Mr Sanger. Suspect (1987)
Thank you, Mr. Sanger.Danke, Mr Sanger. Suspect (1987)
Would you turn around, Mr. Sanger?Würden Sie sich umdrehen, Mr Sanger? Suspect (1987)
Good evening, Mr. Sanger.Guten Abend, Mr Sanger. Suspect (1987)
Mr. Sanger, don't ever do that again.Mr Sanger, tun Sie so etwas nie wieder. Suspect (1987)
Mr. Sanger, I told you to stay away from me.Mr Sanger, ich hab Ihnen gesagt, Sie sollen mich nicht mehr belästigen. Suspect (1987)
- Of course. Then it'd fuse... and the Messenger would blow up.Sie würden durchbrennen und die Messanger explodieren. Pilot (1993)
Poets and minstrelsDie Dichter und die Minnesanger Notre-Dame de Paris (1998)
Better than any troubadourBesser als die Minnesanger Notre-Dame de Paris (1998)
Listen to this minstrel's songDies ist das Wort eines Minnesangers Notre-Dame de Paris (1998)
I'm not a Nazi, if that's your implication, Mr. Sanger.Ich bin kein Nazi, wenn Sie das sagen wollen, Mr. Sanger. Shanghai (2010)
- ...and Margaret Sanger.- und Margaret Sanger. Damsels in Distress (2011)
- I work for loads of singers.Ich arbeite fur einen Haufen Sanger. L'esprit de famille (2014)
You know, there's a three-for-one sale at Sanger's all weekend.Dieses Wochenende gibt's drei für eins bei Sanger-Mode. FUD (2014)
Ms Sanger.Miss Sanger? Jail Birds (2014)
Hey. I, uh... I can't get Liz's address cos that bitch Sanger, whatever, won't give it to me.Ich kriege die scheiß Adresse von Liz nicht raus, weil diese blöde Sanger, oder wie die heißt, sie nicht rausrückt. Jail Birds (2014)
Ah, Ms Sanger.- Miss Sanger. Jail Birds (2014)
This is the last of the parolees processed by Rachel Sanger.Das sind dann alle, die Rachel Sanger bis jetzt betreut hat. Jail Birds (2014)
Miss Sanger?Miss Sanger? BK, NY (2015)
Miss Sanger, are all these children blind from birth?Miss Sanger, sind all diese Kinder von Geburt an blind? BK, NY (2015)
Dabble in it. Got a Sanger Shepherd. - A Sanger Shepherd?- Ich habe eine Sanger Shepherd. Kind Hearts and Coronets (1949)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sanger
   n 1: English biochemist who determined the sequence of amino
      acids in insulin and who invented a technique to determine
      the genetic sequence of an organism (born in 1918) [syn:
      {Sanger}, {Frederick Sanger}, {Fred Sanger}]
   2: United States nurse who campaigned for birth control and
     planned parenthood; she challenged Gregory Pincus to develop
     a birth control pill (1883-1966) [syn: {Sanger}, {Margaret
     Sanger}, {Margaret Higgins Sanger}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sanger
  singer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top