ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sal,-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sal,, *sal,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appraisal, performanceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Predisposal, wasteการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Appraisal, Projectประเมินค่าโครงการ [การแพทย์]
Glucose Production, Basal, Increasedการสร้างกลูโคสในขณะพักเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Menopausal, Humanหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sal, I had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.
sal, She accepted his proposal, with her eyes full of tears.
sal, As for his proposal, I think it is out of the question.
sal, After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
sal, We have considered your proposal, and we have decided that we are not able to reduce the price.
sal, I was unwilling to agree to the proposal, but it seemed that I had no choice.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv, adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P) [Add to Longdo]
推進母体[すいしんぼたい, suishinbotai] (n) nucleus (of a project proposal, of a social movement, etc.) [Add to Longdo]
[だつ, datsu] (pref) de- (indicating reversal, removal, etc.) [Add to Longdo]
道州制[どうしゅうせい, doushuusei] (n) administrative reform proposal, involving integration of prefectures into 7 or 9 states [Add to Longdo]
無下に[むげに, mugeni] (adv) flat or cold (refusal, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めい, mei] BEFEHL, SCHICKSAL, LEBEN [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] kolossal, -riesig, Riesen- [Add to Longdo]
身上[しんじょう, shinjou] Vorzug, Staerke, Schicksal, -Los [Add to Longdo]
辛苦[しんく, shinku] -Muehe, Muehsal, -Sorge [Add to Longdo]
辛酸[しんさん, shinsan] Muehsal, Bitternis, _Not [Add to Longdo]
[うん, un] Schicksal, Glueck, Transport [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[a^]l), n. [L. See {Salt}.] (Chem. & Pharm.)
   Salt.
   [1913 Webster]
 
   {Sal absinthii} [NL.] (Old Chem.), an impure potassium
    carbonate obtained from the ashes of wormwood ({Artemisia
    Absinthium}).
 
   {Sal acetosellae} [NL.] (Old Chem.), salt of sorrel.
 
   {Sal alembroth}. (Old Chem.) See {Alembroth}.
 
   {Sal ammoniac} (Chem.), ammonium chloride, {NH4Cl}, a white
    crystalline volatile substance having a sharp salty taste,
    obtained from gas works, from nitrogenous matter, etc. It
    is largely employed as a source of ammonia, as a reagent,
    and as an expectorant in bronchitis. So called because
    originally made from the soot from camel's dung at the
    temple of Jupiter Ammon in Africa. Called also {muriate of
    ammonia}.
 
   {Sal catharticus} [NL.] (Old Med. Chem.), Epsom salts.
 
   {Sal culinarius} [L.] (Old Chem.), common salt, or sodium
    chloride.
 
   {Sal Cyrenaicus}. [NL.] (Old Chem.) See {Sal ammoniac} above.
    
 
   {Sal de duobus}, {Sal duplicatum} [NL.] (Old Chem.),
    potassium sulphate; -- so called because erroneously
    supposed to be composed of two salts, one acid and one
    alkaline.
 
   {Sal diureticus} [NL.] (Old Med. Chem.), potassium acetate.
    
 
   {Sal enixum} [NL.] (Old Chem.), acid potassium sulphate.
 
   {Sal gemmae} [NL.] (Old Min.), common salt occuring native.
    
 
   {Sal Jovis} [NL.] (Old Chem.), salt tin, or stannic chloride;
    -- the alchemical name of tin being Jove.
 
   {Sal Martis} [NL.] (Old Chem.), green vitriol, or ferrous
    sulphate; -- the alchemical name of iron being Mars.
 
   {Sal microcosmicum} [NL.] (Old Chem.) See {Microcosmic salt},
    under {Microcosmic}.
 
   {Sal plumbi} [NL.] (Old Chem.), sugar of lead.
 
   {Sal prunella}. (Old Chem.) See {Prunella salt}, under 1st
    {Prunella}.
 
   {Sal Saturni} [NL.] (Old Chem.), sugar of lead, or lead
    acetate; -- the alchemical name of lead being Saturn.
 
   {Sal sedativus} [NL.] (Old Chem.), sedative salt, or boric
    acid.
 
   {Sal Seignette} [F. seignette, sel de seignette] (Chem.),
    Rochelle salt.
 
   {Sal soda} (Chem.), sodium carbonate. See under {Sodium}.
 
   {Sal vitrioli} [NL.] (Old Chem.), white vitriol; zinc
    sulphate.
 
   {Sal volatile}. [NL.]
   (a) (Chem.) See {Sal ammoniac}, above.
   (b) Spirits of ammonia.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[add]l), n. [Hind. s[=a]l, Skr. [,c][=a]la.] (Bot.)
   An East Indian timber tree ({Shorea robusta}), much used for
   building purposes. It is of a light brown color,
   close-grained, heavy, and durable. [Written also {saul}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     Semware Applications Language (Semware)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     Security Access List
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     SQL windows Application Language (SQL, Gupta)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     Symbolic Assembly Language (assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAL
     System Abstraction Layer
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 sal
  salt

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 sal
  salt

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sal
  floor; storey; story

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top