ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ruckus-

R AH1 K AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ruckus, *ruckus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruckus[SL] การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope the ruckus down the hall wasn't too off-putting.ฉันหวังว่าเสียงเอะอะตามทางเดินคงจะไม่น่ารำคาญจนเกินไป A Little Slice of Kevin (2012)
I'm hiding out at the still till this ruckus with Jim Vance blows over.ฉันจะไปหลบในโรงกลั่น ให้เรื่องจิม แวนซ์สงบลง Episode #1.1 (2012)
You made a ruckus about me drinking until midnight before.เมื่อก่อน นายยังไม่ให้ฉันไปดื่มเหล้าหลังเที่ยงคืนเลย เพราะกลัวจะมีปัญหาตามมา Episode #1.9 (2011)
He raised that ruckus to gather 5 students,เขาจะส่งเสริมนักเรียน 5 คน God of Study (2010)
I hate making a ruckus on anybody's birthday other than my own.ฉันเกลียดการที่ผู้คนส่งเสียงดังในงานวันเกิด Episode #1.11 (2010)
Stop with your ruckus and listen to me, you little bitch.หุบปากของแกซะ แล้วฟังฉัน นังเด็กเลว Cinderella's Sister (2010)
The accuser's wife is here making a ruckus and everything!ภรรยาของผู้ฟ้องร้องอยู่นี่ เอะอะโวยวายใหญ่เลยครับ! Personal Taste (2010)
I heard about the ruckus down at the station, that they thought you caught the Magic Man.ฉันได้ข่าวว่ามีการ เอะอะโวยวายกันที่สถานี เพราะพวกเขานึกว่า คุณจับตัวชายลึกลับได้แล้ว Blame It on Rio Bravo (2010)
- who's causing a ruckus when a fine, upstanding citizen is getting all commemorated.ที่ทำโหวกเหวกโวยวาย\ในขณะที่คนดีๆคนอื่น กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรำลึก 9 Crimes (2010)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Too much ruckus going on in my area, because I'm the boss here.ถ้าฉันอยู่นี่ แกห้ามพูดสอด Gomorrah (2008)
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruckusStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUCKUS    R AH1 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruckus    (n) rˈʌkəs (r uh1 k @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ruckus
      n 1: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
           {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top