ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pungently-

P AH1 N JH AH0 N T L IY0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pungently, *pungently*
CMU English Pronouncing Dictionary
PUNGENTLY P AH1 N JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pungently (a) pˈʌnʤəntliː (p uh1 n jh @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pungently \Pun"gent*ly\, adv.
   In a pungent manner; sharply.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pungently
   adv 1: with pungency; in a pungent manner; "he wrote pungently
       about his contemporaries"
   2: with a pungent taste or smell; "the soup was pungently
     flavored"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-pungently ( P AH1 N JH AH0 N T L IY0)-

 


  

 
pungently
 • /P AH1 N JH AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /p'ʌnʤəntliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top