ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-มีแต่.-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีแต่., *มีแต่.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How come you've got such a....ทำไมท่านมีแต่... Oh, God! (1977)
Just ... thank you.มีแต่... ขอบคุณค่ะ As Good as It Gets (1997)
-Old soldiers never die. We just--- ทหารผ่านศึกไม่เคยตาย มีแต่... Mona Lisa Smile (2003)
-They just become philandering Italian professors.- มีแต่... มาเป็น ศจ.ภาษาอิตาลีจอมเจ้าชู้ Mona Lisa Smile (2003)
There's money, sex, money, sex, cat.ยกเว้นคุณ ความคิดที่มีแต่... . Twilight (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
And all I have left is... pain... and sadness.สิ่งที่ฉันรู้สึกก็มีแต่.. ความเจ็บปวดและความเศร้า เพราะอย่างนี้... The Ramen Girl (2008)
The only thing in Barren Rock is...แถวบาร์เรน ร็อคนั้น มีแต่... Ben 10: Alien Swarm (2009)
When it comes to men, I've got a long history of putting the cart so far out in front that the horse can't see it.พอเป็นเรื่องผู้ชายทีไร สำหรับฉันมันมีแต่... เรื่องยุ่งวุ่นวาย จนฉันพยายามที่จะหลบเลี่ยงมัน Keep This Party Going (2009)
All by my...# มีแต่... # Showmance (2009)
So All I'm seeing so far in these pics is... you.แล้ว... ...ภาพทั้งหมดที่ฉันเห็นนี่มีแต่... คุณ.. Disciple (2010)
There are only- mister, um...- ที่นี่มีแต่... Death and All His Friends (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top