ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

班卓琴

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -班卓琴-, *班卓琴*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班卓琴[bān zhuó qín, ㄅㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄑㄧㄣˊ, ] banjo (loan), #210,865 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess I always figured... they got into their parents' wagon... and went cruising up and down their main drag... playing loud banjo music and acting like idiots.[CN] 我一直觉得,他们会爬上父母的马车... 在大街上来回游荡... 弹着奏班卓琴,像疯子一样做着傻事 A History of Violence (2005)
I've come to Louisiana without a banjo on my knee.[CN] 我来到路易斯安那,不带班卓琴 The Tarnished Angels (1957)
But didn't you say...[CN] 我告诉你她要什么,她要钟声和班卓琴 Love with the Proper Stranger (1963)
What's it look like I'm doing? Oh, come on, you don't know how to do that.[CN] 弹班卓琴呢 你看我想在干嘛? The Sneeze (2000)
She don't wanna.[CN] - 班卓琴? - 什么班卓琴? Love with the Proper Stranger (1963)
He strums a banjo joyfully. You're a genius on the flute[CN] 他会弹奏欢快的班卓琴 你是天才的竖笛手 Cleo from 5 to 7 (1962)
We're musicians, He picks a banjo, I got a fiddle.[CN] 我们是音乐家 他弹班卓琴 我拉小提琴 Cold Mountain (2003)
And a feller on an old banjo[CN] 还有个弹班卓琴的老人家 Walk the Line (2005)
How they brainwash you.[CN] 钟声和班卓琴的? Love with the Proper Stranger (1963)
I can just live without the bells and the banjos.[CN] 我可以不需要钟声和班卓琴 Love with the Proper Stranger (1963)
Go, banjo boy, go![CN] 去吧,班卓琴男孩,走! 2001 Maniacs (2005)
And if I don't hear the bells and the banjos ringing everytime I look at him...[CN] 如果每次我看见他时, 钟声和班卓琴没有响起的话... Love with the Proper Stranger (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top